Dr Tomasz Gajderowicz

tomasz gajderowiczjest doświadczonym naukowcem w krajowych i międzynarodowych projektach. Związany jest z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kształcił się również za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Glasgow. Jego znaczący dorobek badawczy został doceniony, czego efektem jest wiele prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Dekaban-Liddl, Stypendium „Doktoraty dla Mazowsza II” oraz Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej. Tomasz Gajderowicz jest ponadto praktykiem kształcenia, regularnie nagradzanym przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Jego pasją jest propagowanie metod nauczania opartych na badaniach – w tym obszarze przeprowadził setki szkoleń dla nauczycieli oraz gościnnych wykładów dla instytucji zagranicznych.

Jako dyrektor ds. badań w Fundacji Evidence Institute zajmował się analizą danych z międzynarodowych badań (PISA, TIMSS, PIRLS) oraz doradzał w obszarze polityki edukacyjnej rządom i instytucjom międzynarodowym, w tym m.in. Bankowi Światowemu, UNESCO, ETEC oraz Komisji Europejskiej.

W swoich badaniach specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy motywacji i wyborów w kształceniu i pracy zawodowej. Jego publikacje obejmują innowacyjne rozwiązania metodologiczne dotyczące badania kapitału ludzkiego w gospodarce (szczególnie zielonej i cyfrowej), łącząc sektor edukacji z rynkiem pracy.

Poza swoją pasją do edukacji, Tomasz Gajderowicz jest również pilotem samolotowym i miłośnikiem nurkowania.