Dr hab. Maciej Jakubowski

maciej jakubowskijest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończył studia socjologiczne, a następnie uzyskał doktorat w naukach ekonomicznych. Związany był również z Uniwersytetem Pittsburskim w Stanach Zjednoczonych oraz Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium. Pracował także naukowo w Robert Schuman Centre for Advanced Studies na EUI we Florencji. W latach 2008–2012 był analitykiem w zespole PISA w OECD w Paryżu.

W latach 2005–2008 pracował w zespole badawczym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w której zajmował się edukacyjną wartością dodaną. W tych latach współpracował także z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. W 2012 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym odpowiadał za strategię i finansowanie. W 2014 roku założył Fundację Evidence Institute, aby promować wykorzystanie badań w praktyce nauczania i budowaniu polityki edukacyjnej.

Jego pasją są badania edukacyjne, ale także przekazywanie nauczycielom, uczniom i rodzicom wiedzy o metodach nauczania mających mocne oparcie w badaniach. Współpracował jako konsultant z rządami oraz instytucjami międzynarodowymi takimi jak Bank Światowy, OECD, UNESCO, UNDP czy Komisja Europejska. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz wielu raportów z badań i prac popularyzatorskich.