Polscy 15-latkowie rzadko mają konta w banku, ale z finansami sobie radzą. Tegroczni maturzyści w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej byli na poziomie gimnazjalistów

 

Dyrektor IBE, dr hab. Michał Federowicz, zwrócił się do redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” z prośbą o sprostowanie opublikowanych na łamach tego dziennikach nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomego zniechęcenia sześciolatków do nauki w szkole („Rząd ignoruje sześciolatki ”, 23.10.2013). Autor artykułu, Tomasz Elbanowski, twierdził, że MEN jest w posiadaniu danych IBE świadczących „o bardzo dużej skali zniechęcenia do nauki wśród dzieci sześcioletnich, które rozpoczęły już pierwszą klasę”.

Młodzi Polacy potrafią tyle samo, co ich rówieśnicy z 22 krajów OECD. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC pokazują, że w ciągu ostatnich 17 lat wzrósł poziom umiejętności dorosłych Polaków. Nadal jednak mamy dużo do zrobienia. Kto podnosi nasze wyniki w rankingu? Osoby z wyższym wykształceniem, pracujący w sektorach usług wiedzochłonnych, wysoko wykwalifikowani pracownicy biurowi.

Najsłabsze dzieci robią największe postępy, sześciolatki w ciągu roku zrównują się z siedmiolatkami w I klasie - te informacje, a także dane dotyczące rozwoju dzieci 6 i 7 letnich oraz opiniach ich rodziców, IBE przedstawi na konferencji w czwartek (12 września). Zapraszamy!

Nie jest prawdą, że wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych (na próbie kilku szkół) potwierdzają wyniki badania CBOS, (przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej), jakoby połowa rodziców sześciolatków żałowała posłania dziecka do szkoły. Z badania CBOS wynika, że tylko 3% rodziców, którzy posłali sześciolatka do I klasy, gdyby znowu miało podejmować decyzję na temat swojego dziecka, zdecydowałoby inaczej, podczas gdy spośród tych, którzy posłali sześciolatka do szkolnej zerówki, decyzję zmieniłoby 9%.

Śledczy umorzyli postępowanie wszczęte po artykule „Rzeczpospolitej”. W uzasadnieniu zmiażdżyli prasowe insynuacje dotyczące badania 6- i 7-latków.