28 lutego br. w Zamościu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktion Zamość (1942-1943). Wydarzenie organizowane jest przez organizowana przez Akademię Zamojską. 

9 lutego odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty międzynarodowego projektu KEEP wraz z warsztatami praktycznymi: „Jak utrzymać zaangażowanie młodzieży w lekcję? Innowacyjne praktyki edukacyjne.” przygotowane i prowadzone przez dr Agnieszkę Dwojak-Matras, dr Katarzynę Kalinowską i dr Joannę Rabiegę-Wiśniewską.

Busy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości od września 2022 r. jeżdżą od szkół do szkół w całym kraju, a edukatorzy każdego dnia prowadzą dla uczniów bezpłatne warsztaty z wykorzystywania najnowszych technologii. W styczniu ekipy Mobilnych Laboratoriów Przyszłości nie tylko odwiedzały szkoły, ale też włączyły się aktywnie w trwające w wielu województwach ferie.

20 stycznia br. w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się szkolenie z wykorzystania robotów Photon, przygotowane specjalnie dla edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości. 

NASZE BADANIA