Projekty IBE jako narzędzia systemowe wdrażania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej

Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz prezentacjami, które zostały wygłoszone podczas konferencji "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej - podsumowanie projektu".

Uniwersytet Dolnośląski DSW w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu opracowali "Dolnośląską Strategię Rozwoju Edukacji Zawodowej". Instytut Badań Edukacyjnych jest jednym z członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego wdrażanie tego projektu w regionie. 

"Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej" wyznacza kierunki rozwoju edukacji z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy w każdym z czterech regionów (jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim). 

W trakcie konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 stycznia br. na Uniwersytecie Dolnośląskim we Wrocławiu, kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW podziękował IBE za udział w wydarzeniu i podkreślił, że podstawą do budowania instytucjonalnego kapitału społecznego na rzecz realizacji polityki umiejętności jest wykorzystanie dorobku różnych programów i projektów. W trakcie konferencji zostały przedstawione wiodące projekty IBE jako narzędzia systemowe wdrażania strategii.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami o projektach IBE realizowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Prezentacja dostępna jest tutaj.

Kolejna część prezentacji narzędzi systemowych dotyczyła programów realizowanych przez Zespół Badań i Analiz Edukacyjnych IBE, które przybliżyła kierownik Zespołu, dr Dominika Walczak. Prezentowane projekty:

Prezentacja dostępna jest tutaj.

 

NASZE BADANIA