Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci z dysfunkcją wzroku. Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Publikacja ekspertki dr Beaty Papudy-Dolińskiej „Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci z dysfunkcją wzroku. Poradnik dla rodziców i nauczycieli” dostępna on-line.

Nauczyciele i rodzice pracujący z dziećmi z dysfunkcją wzroku otrzymują poradnik z syntetycznym zestawieniem informacji o prawidłowościach, jakie rządzą procesami poznawczymi przy wyłączonym lub niepełnym działaniu wzroku. Zapraszamy do zapoznania się publikacją Instytutu Badań Edukacyjnych wspierającą diagnozę dzieci i uczniów z zastosowaniem systemu diagnostycznego KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych). 

Dziecko z dysfunkcją wzroku może dysponować dużym potencjałem intelektualnym, którego pełne rozwinięcie jest utrudnione ze względu na zubożenie spostrzeżeń o elementy wzrokowe. Nie jest jednak niemożliwe. Aby osiągnąć pełnię swojego potencjału, dziecko potrzebuje stymulacji z zewnątrz, dlatego niezwykle ważna w procesie rozwoju jest rola środowiska domowego oraz szkolnego.

Poradnik zawiera wskazówki dla rodziców i nauczycieli ukierunkowujące ich na postępowanie uwzględniające potrzeby dziecka z dysfunkcją wzroku. Właściwe postępowanie w takich przypadkach nie tylko wspomaga, ale czasem w ogóle umożliwia uczenie się. Dzieci, których opiekunowie skorzystają z wiedzy zawartej w publikacji, przy odpowiednim wsparciu mają szansę wykorzystywać pełnię swoich możliwości.

“Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci z dysfunkcją wzroku. Poradnik dla rodziców i nauczycieli.” (kliknij aby pobrać)

„Jestem przekonana, że poradnik trafi do szerokiego grona czytelników, że znajdzie wśród nich należne uznanie, na które, w mojej opinii, w pełni zasługuje, że będzie drogowskazem, w jaki sposób wspomagać dziecko doświadczające konsekwencji niewidzenia lub słabowzroczności. Książka stanowi konsultacyjno-poradnicze przesłanie pokazujące, jak można i warto pracować nad kształtowaniem, rozwijaniem, utrwalaniem i doskonaleniem aktywności poznawczej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową”. - fragment recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej

Autorką publikacji jest dr Beata Papuda-Dolińska, doktor pedagogiki, tyflopedagog i pedagog wczesnoszkolny. Specjalizuje się w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku oraz w zagadnieniach związanych z edukacją włączającą. Autorka wielu publikacji na temat sytuacji szkolnej oraz diagnozy funkcjonowania uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Pracowała nad adaptacjami testów i materiałów postdiagnostycznych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku w projektach ministerialnych, ekspertka w projekcie POWER, którego efektem było opracowanie narzędzi diagnostycznych KAPP (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych). Aktualnie pełni funkcję kierowniczki projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowanego przez IBE przy wsparciu UNICEF i MEN.

Publikacja powstała podczas realizacji projektu „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, którego efektem jest narzędzie diagnostyczne o nazwie Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych.

NASZE BADANIA