Spotkanie z interesariuszami projektu

23 maja w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie z interesariuszami projektu „Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych”. Zainaugurowało one prace grupy konsultacyjnej. Celem prac grupy jest konsultacja obszarów, w których będą prowadzone analizy opracowywane w projekcie, a także wnioski i rekomendacje z tych analiz.

Do udziału w grupie konsultacyjnej zaproszeni zostali przedstawiciele ministerstw, środowisk naukowych, organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, instytucji kształcenia i doskonalenia nauczycieli, organizacji zrzeszających kadry oświaty i rodziców oraz organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych.

Na spotkaniu przedstawiono założenia projektu i prac grupy konsultacyjnej oraz propozycje 22 obszarów tematycznych, które zostały wyłonione spośród propozycji zgłoszonych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz członków grupy konsultacyjnej. Wnioski z dyskusji wokół przedstawionych obszarów tematycznych będą stanowić podstawę wyłonienia tematów analiz prowadzonych w projekcie.

Kolejną analizę opracowaną z wykorzystaniem danych z badań międzynarodowych Instytut Badań Edukacyjnych przedstawi jesienią tego roku.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #MiedzynarodoweBadaniaKompetencji