Podsumowanie drugiej edycji projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"

Zakończyła się szczególna edycja projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, skierowana do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na ich kraj. 

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji prowadziły w latach 2018-2023 projekt “Szansa” mający na celu podniesienie umiejętności osób dorosłych w różnych grupach narażonych na wykluczenie społeczne, takich jak osoby bierne zawodowo, mieszkańcy obszarów defaworyzowanych czy osoby z niepełnosprawnościami. W wyniku działań wojennych na terenie Ukrainy, Polska stanęła przed wyzwaniem nie tylko zapewnienia zapewnienia schronienia, ale także pomocy w adaptacji do życia w nowym kraju blisko milionowi obywateli Ukrainy. Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego przeznaczyło ponad 13 milionów złotych na drugą, dedykowaną im edycję "Szansy". 

Od listopada 2022 roku do kwietnia 2023 roku 38 organizacji wyłonionych w trybie konkursu przeprowadziło wsparcie dla blisko 3 tys. osób. Mieli oni możliwość skorzystania z kilkudziesięciu godzin szkoleń z języka polskiego, korzystania z usług publicznych w Polsce, poruszania się na rynku pracy czy poznania polskiej kultury. 

Nie tylko szkolenia

Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z różnego typu doradztwa. Profesjonalni psycholodzy pomagali radzić sobie ze stresem wynikającym ze znalezienia się w zupełnie nowej sytuacji życiowej oraz traumą wywołaną tragicznymi doświadczeniami wojennymi. Prawnicy udzielali praktycznych porad związanych z legalizacją pobytu, najmem mieszkania, czy prawami pracowniczymi. 

Popularne było doradztwo zawodowe – uczestnicy skorzystali z możliwości spotkań służących zidentyfikowaniu swoich kompetencji, poszukiwaniu możliwości pracy na lokalnym rynku oraz przygotowywaniu CV. Do dyspozycji uczestników pozostawali asystenci kulturowi lub opiekunowie wsparcia, który pomagali w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Grantobiorcy zorganizowali również opiekę nad dziećmi na czas zajęć i, w razie potrzeby, dojazdy. 

Więcej chętnych niż miejsc 

Granty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Niektórym organizacjom udało się zorganizować dodatkowe grupy, jednak nieustająco spływały telefony od kolejnych chętnych. Niejednokrotnie na zajęcia przychodziły dwa a nawet trzy pokolenia z jednej rodziny. Dorośli, od 18-latków po 70-latków, uczestniczyli w zajęciach, a najmłodsi pozostawali w tym czasie pod opieką animatorów. Uczestnicy różnili się pochodzeniem, statusem społecznym, wykształceniem, przeszłością zawodową, doświadczeniami związanymi z wojną czy językiem - dla części językiem macierzystym był ukraiński, dla innych rosyjski, ale wszyscy byli zmotywowani do tego, by odnaleźć się w nowej sytuacji. 

Najważniejszą zachętą do udziału w projekcie była nauka języka polskiego, ale uczestnicy liczyli również na to, iż dzięki udziałowi w projekcie będą mogli poprawić swoją sytuację na rynku pracy, znaleźć pracę, usamodzielnić się czy pomóc swoim dzieciom w radzeniu sobie w polskiej szkole. 

Mimo niestabilnej sytuacji wielu osób z Ukrainy, aż 85% osób przeszło przez cały proces wsparcia, trwający nawet do 4 miesięcy i otrzymało zaświadczenia potwierdzające nie tylko udział w szkoleniach, ale także zdobytą wiedzę i umiejętności, sprawdzane w procesie walidacji. Po zakończeniu realizacji grantów, uczestnicy wyrażali ogromną chęć kontynuowania podobnych działań, w szczególności dalszej nauki języka. 

Szansa - nowe możliwości dla dorosłych

Projekt „Szansa” prowadzony był w partnerstwie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych w latach 2018 - 2023. Jego celem było przetestowanie modeli podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych przez ofertę wsparcia edukacyjnego i doradczego. Działania skierowane były do kilku grup: osób biernych zawodowo; seniorów; mieszkańców obszarów defaworyzowanych; cudzoziemców z prawem do legalnego zatrudnienia; pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; a także osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi i fizycznymi oraz intelektualnymi. Wsparcie realizowały wyłonione w konkursie organizacje, w tym organizacje trzeciego sektora, placówki edukacyjne, czy firmy szkoleniowe. 

Zapraszamy również do zapoznania się z podręcznikami, które zawierają rekomendacje dotyczące podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA