W ramach projektu zespół IBE przygotował podręcznik, który przedstawia rekomendacje oraz dobre praktyki dotyczące bezpośredniego wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu umiejętności podstawowych, tj. rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego oraz kompetencji cyfrowych.

Adresatami publikacji są przede wszystkim przedstawiciele instytucji zarządzających programami regionalnymi odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wdrażających Zalecenie Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności, ale również podmioty bezpośrednio wspierające osoby dorosłe. Może ona również służyć innym osobom oraz instytucjom zajmującym się bezpośrednim wsparciem osób dorosłych w ramach edukacji pozaformalnej. 

Podręcznik "Wsparcie w podnoszeniu umiejętności podstawowych - rekomendacje i dobre praktyki" można pobrać tutaj.

Rekomendacje Wsparcie osob doroslych

 

Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją zawierającą szczegółowe rekomendacje dotyczące podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych według trójstopniowego wsparcia: oceny umiejętności, wsparcia edukacyjnego oraz walidacji. Raport zawiera wnioski z badania jakościowego przeprowadzonego w ramach pierwszej fazy projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Badanie jakościowe zostało zrealizowane w pierwszym kwartale 2019 r. i objęło 50 organizacji z ośmiu województw, które w codziennej działalności zajmują się m.in. wsparciem osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych. Badanie o charakterze eksploracyjnym miało na celu opisanie wybranych aspektów modelowych rozwiązań stosowanych przez instytucje działające na rzecz podnoszenia umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.

Podręcznik "Jak wspierać osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych? Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych" można pobrać tutaj.

Zrzut ekranu 2023 09 19 091450