Polski system edukacji oraz wyniki uczniów docenione za granicą

"Polscy uczniowie osiągają świetne wyniki, a system edukacji jest jednym z najskuteczniejszych w międzynarodowych badaniach porównawczych" - powiedział Andreas Schleicher, który w OECD odpowiada za badania PISA. 

Niemiecki dziennik "Die Welt" opublikował artykuł o "spektakularnym sukcesie edukacyjnym Polski". Przytacza w nim wyniki międzynarodowych badań uczniów (PISA - Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), przeprowadzane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W badaniu z 2000 roku wyniki polskich uczniów były jeszcze poniżej średniej wśród krajów OECD.

"Od tamtego czasu polscy uczniowie stale poprawiają się we wszystkich trzech dziedzinach (czytanie, liczenie, nauki przyrodnicze - red.), a dziś system edukacji tego kraju jest jednym z najskuteczniejszych w międzynarodowych badaniach porównawczych" - można przeczytać w publikacji. Gazeta cytuje w wypowiedziach Andreasa Schleichera, który w OECD odpowiada za badania PISA. 

IBE odpowiada w Polsce badania PISA oraz PIRLS

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, czyli Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co 3 lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych krajach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu to międzynarodowy, cykliczny program pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie jest realizowane co pięć lat (pierwsze edycja przeprowadzona była w 2001 roku) i jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących osiągnięć edukacyjnych.

 

 

NASZE BADANIA