Instytut Badań Edukacyjnych - Portal informacyjny

"Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w Internecie. Co możemy z tym zrobić?" - konferencja w Senacie RP

Wydarzenie poświęcone problematyce udostępniania wizerunków najmłodszych w sieci. W gronie składającym się z przedstawicieli rządu, ekspertów z instytucji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci oraz dziennikarzami poruszono temat wyzwań i...

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Przekazujemy w Państwa ręce rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna PISA 2022), rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w...

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Prezentacja "Czatbot Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – narzędzie do automatycznego wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego" podczas 2. kongresu Nauka dla Społeczeństwa.
Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Znamy już wyniki dodatkowej części badania PISA 2022 dotyczącej umiejętności finansowych. Polscy piętnastolatkowie znacznie częściej niż we wcześniejszych edycjach deklarowali korzystanie z usług bankowych, a pod względem częstotliwości...

Dział badania- znak graficzny

Ogłoszenie wyników badań PISA w zakresie umiejętności finansowych

Ogłoszenie wyników badań PISA w zakresie umiejętności finansowych

Badanie umiejętności finansowych PISA jest źródłem cennych informacji na temat poziomu umiejętności polskich uczniów na tle rówieśników z innych krajów, a także zmian w poziomie tych umiejętności. Pozwala to inspirować i wzbogacić dyskusje dotyczące skuteczności edukacji finansowej w Polsce i działań podejmowanych w tym zakresie przez różne instytucje. W badaniu PISA uczestniczą 15-latkowie, czyli osoby, które – jak można oczekiwać – powinny już posiadać podstawowy zasób wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania celnych decyzji finansowych. 

Informacje dotyczące wydarzenia

Rozpoczęcie 27.06.2024
Location On line
Projekt IBE, Konferencja