Za nami spotkanie inaugurujące projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”

Projekt, mający na celu popularyzację wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych na temat: postaw tolerancji, szacunku, poszanowania godności osobistej wśród uczniów, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji i współpracy w środowisku szkolnym, objął patronatem Instytut Badań Edukacyjnych.

Ideą spotkania było dzielenie się wiedzą naukową oraz ekspercką w zakresie otwartości na wielokulturowość, relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji, jak również współpracy w środowisku szkolnym.

Spotkanie otworzyli: Ireneusz Samodulski, Prezes Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oraz dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

dyrektor Koper

W IBE realizujemy podobny projekt naukowy, który odwołuje się do tożsamości narodowej w procesie nauczania w szkole. Projekt Fundacji PAN “Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji” jest naturalnym dopełnieniem naszego projektu. Ze względu na wojnę na Ukrainie i kryzys migracyjny w Europie, oba są teraz niezwykle ważne i cenne. Wierzę, że znacząco wesprą proces budowania otwartości, tolerancji i integracji”

powiedział dr Jakub Koper.

Podczas spotkania dr Krzysztof Jurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), ekspert Fundacji Polskiej Akademii Nauk przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację PAN o integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty.

Odbyły się również trzy panele dyskusyjne, moderowane przez dr. hab. Roberta Szweda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II):

  • panel środowiska naukowego, w którym uczestniczyli badacze zajmujący się problematyką wielokulturowości, edukacją międzykulturową: dr Joanna Bielecka-Prus (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), prof. uczelni, mgr Michał Machul (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) i dr Joanna Szegda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);
  • panel środowiska szkolnego, z udziałem: dr. Jerzego Jarosińskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, Joanny Kahlan, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie oraz Iwony Pająk, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim;
  • panel współpracy międzynarodowej i organizacji pozarządowych, podczas którego dyskutowali: Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta, Aleksandra Kulik, Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente, Ewa Pankiewicz ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Solidarności Globalnej i Aneta Szczykutowicz z Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw.

Projekt jest odpowiedzią na zachodzące procesy w systemie edukacji związane z coraz większa liczbą dzieci cudzoziemskich w szkołach.

Do projektu zostaną zaproszeni przedstawiciele środowiska nauki, oświaty czy organizacje pozarządowe, które w swojej działalności podejmują kwestie szeroko rozumianej tolerancji i równości w szkołach, rozumianych w duchu personalistycznej koncepcji osoby.

Projekt „Szkoła dla wszystkich - od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA