Nagrania z konferencji otwierającej projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień, który odbyły się podczas konferencji "Edukacja Dostępna - jak najbliżej każdego dziecka", którą zorganizował Instytut Badań Edukacyjnych. 

14 września 2023 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich” wspierany przez UNICEF. Jego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów) w zakresie udzielania wsparcia adekwatnego do potrzeb wszystkich grup: dzieci/uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ogólnokrajowa konferencja „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka” miała na celu upowszechnienie informacji o projekcie: jego celach, realizowanych działaniach oraz ukazaniu tła społecznego i edukacyjnego. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele UNICEF, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Instytutu Badań Edukacyjnych, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Słuchaczami byli głównie nauczyciele specjaliści, dyrektorzy szkół i przedszkoli, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. W konferencji realizowanej online, wzięło udział 3900 uczestników z całej Polski.

Więcej informacji o projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich" (UNICEF-ASA).

Materiały z konferencji "Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka"

Rozpoczęcie konferencji  inaugurującej projekt UNICEF (ASA) „Szkoła dostępna dla wszystkich” - prof. dr. hab. Beata Jachimczak -  wprowadzenie do konferencji "Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka".

Przemówienie na konferencji "Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka"  - Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przemówienie otwierające konferencję inaugurującą projekt UNICEF "Accessible School for All" - dr Rashed Mustafa Sarwar - Koordynator Krajowy UNICEF Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Prezentacja działań realizowanych przez UNICEF na poziomie krajowym i lokalnym w Polsce - dr Aleksandra Duda - Działania UNICEF na rzecz dostępnej i jakościowej edukacji w Polsce.

Prezentacja działań MEiN w zakresie zapewniania dostępności uczenia się i nauczania - Elżbieta Neroj - zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej, Ministerstwo Edukacji i Nauki - Działania MEiN na rzecz zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Założenia projektu, jego cele i planowane sposoby realizacji - kierująca projektem dr Beata Papuda-Dolińska (IBE). 

Wykład prof. Grzegorza Szumskiego z Uniwersytetu Warszawskiego "Praca z grupą zróżnicowaną – praktyki sprawdzone naukowo".

Wykład prezentujący przygotowanie nauczycieli do realizacji wysokiej jakości edukacji dla wszystkich - dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska Nauczyciele i specjaliści – kapitał edukacji wysokiej jakości.

Panel dyskusyjny: Działania doradców ds. dostępności uczenia się (DDU) – oczekiwania, możliwości, wyzwania. Prezentacja zadań doradców ds. dostępności uczenia się w kontekście programów szkoleniowych przewidzianych w projekcie.

Prowadzenie: dr Tomasz Knopik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczestnicy: dr hab., prof. UKSW Anna Fidelus, dr hab. Magdalena Olempska-Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, dr Anna Młynarczuk-Sokołowska, Uniwersytet w Białymstoku, dr Tomasz Rowiński, Instytut Psychiatrii i Neurologii, mgr Bartosz Jasiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezentacja zasobów badawczych IBE oraz projektów dotyczących dostępności edukacji realizowanych i planowanych do realizacji w Instytucie Badań Edukacyjnych - dr hab. Paweł Gondek - Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu dostępnej edukacji – działania IBE.

Prezentacja założeń oraz procedury przeprowadzenia interwencji polegającej na przeprowadzeniu diagnozy przesiewowej zdrowia emocjonalno-społecznego - dr hab. Prof. UKSW Jan Cieciuch – Badania przesiewowe zdrowia emocjonalno-społecznego.

Prezentacja założeń oraz procedury przeprowadzenia interwencji z zastosowaniem metody międzykulturowego portfolio. Przedstawiono praktyczne aspekty implementacji wymienionej metody do praktyki szkolnej - dr Anna Młynarczuk-Sokołowska – Metoda międzykulturowego portfolio.

Prezentacja jednej z interwencji z obszaru ochrony zdrowia psychicznego - procedury postępowania w sytuacji okaleczeń dzieci i nastolatków - dr Tomasz Rowiński – Procedura postępowania w sytuacji okaleczeń dzieci i nastolatków.

Prezentacja interwencji polegającej na wykorzystaniu różnorodnych sposobów prezentacji treści. Przedstawiono  zasady przygotowania treści w formule ERT (teksty łatwe do czytania i rozumienia) - dr Beata Skotnicka - Wykorzystywanie różnorodnych sposobów prezentacji treści.

Głos przedstawicieli środowiska lokalnego. W wywiadzie omówiono trudności w obszarze edukacji i wsparcia edukacyjno-specjalistycznego uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z doświadczenia migracji.

Uczestnicy: Michalina Jarmuż – psycholog stosunków międzykulturowych, Ekspertka ds. zarządzania wielokulturowością w szkołach w gminie Lesznowola (ZOPO Lesznowola), Tomasz Prosiński – współzałożyciel podmiotu leczniczego Instytut Zdrowia Mentalnego oraz członek Stowarzyszenia Mentalnie Równi, Tomasz Remiszewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 361 im. Papcia Chmiela w Warszawie.

Wykład prezentujący kluczowe kompetencje nauczycieli pracujących z zespołami zróżnicowanymi oraz profil kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli edukacji włączającej, prof. dr. Judith Hollenweger Haskell - Kompetencje nauczycieli w pracy z zespołami zróżnicowanymi.

Podsumowanie konferencji: dr hab. Prof. UAM Beata Jachimczak, dr Aleksandra Duda oraz dr Beata Papuda-Dolińska.

 

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA