Czy uczyć w szkołach filozofii? Jak nauczanie tego przedmiotu wygląda w polskiej szkole? Czy nauczyciele są przygotowani, aby uczyć filozofii na poziomie rozszerzonym? Instytut Badań Edukacyjnych sprawdził, jak ten przedmiot jest nauczany w polskiej szkole

Jaka przestrzeń jest dobra do zabawy, a jaka sprzyja skupieniu i nauce? Czy ławki to przeżytek? Czy uczniowie sami mogą aranżować przestrzeń i czemu to służy? Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badanie, które podpowie nauczycielom, jak zaprojektować przestrzeń do uczenia się i nauczania: bezpieczną, funkcjonalną i przyjazną

Co będzie dalej, czyli wspólne odgadywanie możliwych rozwiązań fabuły opowiadania, rozpracowanie językowych chwytów Romea, a także odpowiedź na pytanie, co jest kluczem do sławy i bogactwa – na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych pojawiło się wiele dobrych pomysłów na ciekawe lekcje języka polskiego w gimnazjum. Czy rzeczywiście nauczyciele potrzebują nowych materiałów? Co o tym mówią dotychczasowe badania IBE?

Niski poziom edukacji jest przyczyną wykluczenia społecznego, dlatego edukacja, zarówno szkolna, jak i uczenie się przez całe życie są tak ważne – mówili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz SGH na konferencji podsumowującej drugi etap badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Eksperci sprawdzili, co wpływa na edukacyjne decyzje naszego społeczeństwa, jakie grupy są zagrożone wykluczeniem edukacyjnym i jak powiązana jest edukacja z rynkiem pracy

Średnio co czwarty dorosły Polak przyznaje się do posiadania niższego poziomu wykształcenia niż ten, który chciał osiągnąć. Eksperci sprawdzili, co wpływa na edukacyjne decyzje naszego społeczeństwa, jakie grupy są zagrożone wykluczeniem edukacyjnym i jak powiązana jest edukacja z rynkiem pracy

Jak gimnazjaliści radzą sobie z czytaniem, pisaniem, rozumieniem wypowiedzi ustnych i rozmawianiem w języku angielskim? Co ma największy wpływ na ich umiejętności: szkoła, rodzina, może zajęcia dodatkowe? Co zrobić, by skuteczniej uczyć języka? O tym w najnowszym raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych

W szkołach podstawowych 19 maja odbędą się dwa powszechne badania Instytutu Badań Edukacyjnych – kompetencji trzecioklasistów oraz kompetencji piątoklasistów. Pokażą mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki, pomogą nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.

Nowa podstawa programowa miała zmienić polonistyczne nauczanie. Czy to się udało? Czy uczniowie zostają wyposażeni w nowe umiejętności i lepiej się rozwijają? Instytut Badań Edukacyjnych sprawdził to w dwuletnim badaniu obejmującym 180 szkół w całej Polsce.

NASZE BADANIA