Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną

W kwietniu bieżącego roku Instytut Badań Edukacyjnych podpisał ramową umowę o współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Umowa zakłada m.in. wspólną realizację badań, wymianę informacji i wdrażanie wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Umowa została zawarta w celu stworzenia korzystnych i efektywnych ram współpracy w projektowaniu i realizacji badań z zakresu szeroko rozumianej edukacji, w szczególności egzaminowania, oraz podnoszenia jakości kształcenia w obszarze dydaktyki. Z ramienia IBE parafował ją dr hab. Piotr Stankiewicz, dyrektor Instytutu, a z ramienia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Współpraca obu instytucji planowana jest m.in. w zakresie opracowywania i realizacji badań i analiz, promocji i upowszechniania wyników wspólnych badań, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz wyników projektów badawczych. Na mocy umowy obie strony zobowiązują się również do wzajemnego udostępniania sobie zanonimizowanych danych egzaminacyjnych i danych z badań oraz innych materiałów i informacji służących rozwojowi i poprawie efektywności prowadzonych badań i analiz.

Żywimy głębokie przekonanie, że jest to początek wieloletniej i owocnej współpracy obu instytucji, która przysłuży się kondycji edukacji i badań nad edukacją w Polsce!

Kalendarz wydarzeń

Lipca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

NASZE BADANIA