AKTUALNOŚCI

Na tegorocznym kongresie rozmawialiśmy wyłącznie o faktach, wynikach badań naukowych, bo tylko one mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Dzięki nim chcemy przezwyciężyć tendencję do wyrywkowego, pobieżnego omawiania tematów edukacyjnych, które może prowadzić do nieporozumień - mówił na zakończenie 2. Kongresu Polskiej Edukacji prof. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

W związku z komunikatem ZNP w sprawie raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” Instytut Badań Edukacyjnych informuje:
Wykonująca badanie w terenie firma SMG/KRC Poland Media zakończyła przeprowadzanie głównych badań ilościowych nauczycieli w grudniu 2012 roku. Ustalone produkty przekazała IBE w dniu 28.02.2013. W wyniku ich sprawdzania okazało się jednak, że bazy danych wymagały poprawienia. Ostateczne rozliczenie z SMG/KRC nastąpiło w końcu maja.