AKTUALNOŚCI

Większość polskich trzecioklasistów nieźle radzi sobie z rachunkami i ma dobrą wyobraźnię geometryczną, ale spory ich odsetek ma różnego typu kłopoty z zadaniami tekstowymi – wynika z Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Dzięki OBUT nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają lepszy obraz własnej pracy, a nauczyciele klasy IV wiedzą, z jakimi uczniami będą dalej pracować.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na konferencję prasową, na której przedstawione zostaną wyniki Ogólnopolskiego badania umiejętności trzecioklasistów. Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2014 r. (wtorek) w sali "Róża" hotelu Novotel Centrum (Warszawa, ul. Marszałkowska 94/98

Pochodzenie społeczne ucznia w 20 proc. wyjaśnia różnice w poziomie osiągnięć po klasie III szkoły podstawowej, natomiast to, do której szkoły chodzi uczeń, wyjaśnia niespełna 10 proc. – to jeden z ważniejszych wyników wieloletniego badania IBE, którego wybrane rezultaty zaprezentowano w Warszawie. Podczas dwudniowej konferencji eksperci Instytutu przedstawią również narzędzia do monitorowania pracy szkoły i przeprowadzą warsztaty z dyrektorami oraz nauczycielami.

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali nowe narzędzia diagnostyczne.

Świetny wynik polskich gimnazjalistów. Uczniowie II klas gimnazjów w czołówce uczniów z najlepszymi wynikami w Międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych (ICILS). Instytut Badań Edukacyjnych ogłosił wyniki badania ICILS, które mierzy gotowość uczniów do życia w „cyfrowej rzeczywistości”. Badanie sprawdzało, jak gimnazjaliści potrafią ocenić, przekształcić i podzielić się informacją przy użyciu komputera.

W dniu 2 grudnia 2014r odbędzie się konferencja podsumowująca projekt Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych realizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół biorących udział w edycjach Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT), kuratorów oświaty, pracowników Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, a także nauczycieli i pracowników systemu egzaminacyjnego. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki OBUT edycji 2011-2014. Zaprezentowane zostaną również wyniki działania Dzieci Myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego oraz informacje o nowatorskim podejściu do nauczania matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym, wykorzystującym rytmikę i gry planszowe.