Edukacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Konferencja MEiN w Instytucie Badań Edukacyjnych

"W stronę efektywnej edukacji dzieci i młodzieży niesłyszących i słabosłyszących – stan obecny, rekomendacje i wyzwania" to temat konferencji zorganizowanej w Instytucie Badań Edukacyjnych. W wydarzeniu uczestniczyli: minister Przemysław Czarnek, wiceminister Marzena Machałek oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyła się konferencja poświęcona edukacji dzieci i młodzieży niesłyszących oraz słabosłyszących. Przedstawiono planowane rozwiązania, standardy oceny potrzeb dzieci z uszkodzonym słuchem oraz udzielania wsparcia w jednostkach systemu oświaty. Dyskutowano też o edukacji dwujęzycznej dzieci i młodzieży niesłyszącej w Polsce oraz o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodziny. 

Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli nam lepiej zrozumieć potrzeby osób niesłyszących tak, aby edukacja osób niedosłyszących, niesłyszących i głuchych była jeszcze bardziej efektywna. Żeby coś zrobić trzeba najpierw zdiagnozować, poznać problemy i wyciągnąć wnioski. Wtedy rzeczywiście można podjąć skuteczne działanie – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas konferencji.

Szef resortu edukacji i nauki zwrócił uwagę na wzrost nakładów finansowych na kształcenie osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Niech przełomowym symbolem tego postępu będzie prawie 1,9 mld zł w przyszłym roku w subwencji oświatowej, który gwarantuje 18 tys. nowych etatów specjalistów: psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów. To jest ponad 90 proc. etatów więcej niż do tej pory, w pełni finansowanych z budżetu państwa – wskazywał minister.

Minister Edukacji i Nauki mówił też o kontynuacji działań wspierających dzieci i młodzież ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Przypomniał, że edukacja włączająca to edukacja dla wszystkich, która jest realizowana także w szkołach specjalnych. Zwrócił uwagę na rządowe wsparcie oraz na inwestycje realizowane z tych placówkach:

Z kolei wiceminister Marzena Machałek przypomniała, że obecnie w szkołach i placówkach oświatowych jest prawie 260 tys. dzieci z niepełnosprawnościami, z czego 65 proc. uczy się w szkołach ogólnodostępnych. Wskazała na potrzebę racjonalnego podejścia do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Świat się zmienia, medycyna się zmienia, możliwości się zmieniają. Dzisiaj świat ludzi niepełnosprawnych szczególnie tych, którzy są słabo słyszący albo niesłyszący, jest zupełnie inny – mówiła wiceminister Marzena Machałek.

Zobacz nagranie z konferencji MEiN 

NASZE BADANIA