- Obecnie pracujemy wraz z CEDEFOP nad opisem systemu kształcenia zawodowego oraz polityk i działań realizowanych na rzecz kształcenia zawodowego w Polsce - wyjaśnia Jerzy Bielecki, ekspert IBE oraz kierownik centrum ReferNet w Polsce.

Wyniki badania PIRLS 2021, które zostaną ogłoszone w maju 2023 roku, pomogą udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pandemia i nauczanie zdalne wpłynęły na wiedzę i umiejętności uczniów szkół podstawowych w zakresie czytania. Badanie PIRLS 2021 zostało bowiem realizowane wśród uczniów w najtrudniejszym okresie pandemii (pilotaż wiosną 2020 roku a badanie główne późną wiosną 2021 roku). 

15 grudnia w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się szkolenie edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości z podstaw wystąpień publicznych.

W dniach 6-7 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szansa – nowe możliwości dla dorosłych", który jest realizowany w partnerstwie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych.

Sztuczna inteligencja, transformacja cyfrowa, wirtualna rzeczywistość, metawersum, robotyka, cyborgizacja, internet rzeczy - o tym, między innymi, dyskutowali uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS.

NASZE BADANIA