"Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" zaprasza na bezpłatne webinary

Redakcja czasopisma "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" organizuje cykl seminariów online poświęconych edukacji przyrodniczej.

Webinary czasopisma "Edukacja Biologiczna i Środowiskowa" skierowane są do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji przyrodniczej. Seminaria będą prowadzone przez specjalistów w różnych dziedzinach nauki i edukacji.

Bezpłatne webinary EBiŚ - terminy

  • Ekoszkolne działania

Prowadzący: Kinga Wierzbicka, nauczyciel, doradca metodyczny, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Podczas wystąpienia zostaną omówione aspekty edukacji ekologicznej. Podejmowanie działań na rzecz otaczającej przyrody w ramach przedmiotów przyrodniczych to ważne zadanie, przed jakim stoją nauczyciele pracujący w szkołach. Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów można realizować m.in. przez różnorodne projekty, akcje, happeningi, warsztaty czy inspirujące lekcje. Ponadto zaprezentowane zostaną: propozycje dobrych praktyk, przykłady aktywności nauczycieli i uczniów na rzecz środowiska.

Termin: 24 listopada 2022 (czwartek), godz. 18.00

Czas trwania: 60 minut

Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru.

  • Neurodydaktyka - co warto o niej wiedzieć, zajmując się edukacją

Prowadzący: mgr Robert Bielecki - pedagog i dydaktyk w firmie Neurodydaktyczne horyzonty oraz WSZUiE w Poznaniu

Termin: 1 grudnia 2022 (czwartek), godz. 18.00

Czas trwania: 60 minut

Zgłoszenie poprzez aplikację webinaru.

Webinary w 2023 roku będą nawiązywać do tematyki podejmowanej w kolejnych numerach czasopisma Edukacja Biologiczna i Środowiskowa.

W ramach cyklu odbyły się już następujące spotkania: 

  • 29.09.2022: Dlaczego człowiek chce się uczyć? O motywacjach uruchamiających proces uczenia się (prowadząca: dr Beata Jancarz-Łanczkowska) 
  • 27.10.2022: Różnorodność biologiczna w świecie prostoskrzydłych (prowadzący: dr hab. prof. UP Alicja Walosik, dr Bartłomiej Zyśk, dr Marek Guzik; Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

NASZE BADANIA