FORUM EKSPERCKIE - „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na Forum Eksperckie pn. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” online, które odbędzie się 26 czerwca 2024 roku. Spotkanie zorganizowane jest w ramach projektu UNICEF  "Szkoła dostępna dla wszystkich" (Accessible School for All).

Na wydarzenie zaprasza dr Beata Papuda-Dolińska, kierownik projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich"

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rodziców.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie projektu.

NASZE BADANIA