AKTUALNOŚCI

Niski poziom edukacji jest przyczyną wykluczenia społecznego, dlatego edukacja, zarówno szkolna, jak i uczenie się przez całe życie są tak ważne – mówili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych oraz SGH na konferencji podsumowującej drugi etap badania Uwarunkowania decyzji edukacyjnych. Eksperci sprawdzili, co wpływa na edukacyjne decyzje naszego społeczeństwa, jakie grupy są zagrożone wykluczeniem edukacyjnym i jak powiązana jest edukacja z rynkiem pracy

Średnio co czwarty dorosły Polak przyznaje się do posiadania niższego poziomu wykształcenia niż ten, który chciał osiągnąć. Eksperci sprawdzili, co wpływa na edukacyjne decyzje naszego społeczeństwa, jakie grupy są zagrożone wykluczeniem edukacyjnym i jak powiązana jest edukacja z rynkiem pracy

Jak gimnazjaliści radzą sobie z czytaniem, pisaniem, rozumieniem wypowiedzi ustnych i rozmawianiem w języku angielskim? Co ma największy wpływ na ich umiejętności: szkoła, rodzina, może zajęcia dodatkowe? Co zrobić, by skuteczniej uczyć języka? O tym w najnowszym raporcie Instytutu Badań Edukacyjnych

W szkołach podstawowych 19 maja odbędą się dwa powszechne badania Instytutu Badań Edukacyjnych – kompetencji trzecioklasistów oraz kompetencji piątoklasistów. Pokażą mocne i słabe strony uczniów z zakresu języka polskiego i matematyki, pomogą nauczycielom lepiej planować dalszą pracę z uczniami, sprawdzą, czy szkoła pomogła im rozwinąć umiejętności rozumowania, myślenia strategicznego, argumentowania, wnioskowania czy dokonywania interpretacji.

Polscy gimnazjaliści stosunkowo rzadko używają języka angielskiego poza szkołą, choć nowe technologie stwarzają dziś ku temu ogromne możliwości. Czy można zatem powiedzieć, że uczniowie nie mają okazji do używania języka i że nie mają więc po co się go uczyć? Czy dorośli mogą coś zrobić, by motywować gimnazjalistów? – pisze Joanna Pitura z Pracowni Języków Obcych IBE.

NASZE BADANIA