PISA 2022. Przygotowania do Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji 8. edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Badanie PISA odbędzie się między 1 marca a 25 kwietnia 2022 roku i obejmie 250 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Badanie PISA jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie. Przeprowadza się je co 3 lata, a Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 roku.

W badaniu głównym weźmie udział ponad 250 szkół z terenu całej Polski. Do badania przystąpią piętnastolatkowie uczący się w liceach, technikach, szkołach branżowych oraz szkołach podstawowych. W dużych placówkach do udziału w badaniu wylosowanych zostanie 46 uczniów, w mniejszych – do badania zostaną zaproszeni wszyscy piętnastoletni uczniowie szkoły.

Badanie główne PISA 2022 ma na celu dostarczenie porównawczych danych dotyczących umiejętności uczniów z zakresu pięciu dziedzin. W bieżącej edycji badania, oprócz zadań z rozumienia czytanego tekstu, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz umiejętności finansowych, uczniowie będą mieli okazję rozwiązywać nowe zadania z części matematycznej oraz nowej dziedziny, która po raz pierwszy pojawiła się w badaniu PISA, czyli "kreatywnego myślenia”.

PISA 2022. Informacje szczegółowe

Realizacja badania PISA 2022 polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów za pomocą zadań rozwiązywanych na komputerach. Uczniowie będą rozwiązywać zadania mierzące umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności ekonomicznych oraz kreatywnego myślenia. Przydział uczniów do poszczególych części badania jest losowy. Wypełnią oni również kwestionariusz zawierający pytania dotyczące ich opinii i postaw.

Badanie będzie realizowane na komputerach dostarczonych przez wybraną w przetargu firmę badawczą i powinno odbyć się w ciągu jednego dnia. Elementem badania jest także wypełnienie przez dyrektorów ankiety dotyczącej szeroko rozumianych zasobów szkoły.

PISA 2022 realizowane przez IBE na zlecenie MEiN

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opracowane ‒ podobnie jak w raportach z poprzednich edycji badania ‒ jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani do oceny wiedzy i umiejętności pojedynczych uczniów. Dlatego też ani nazwy szkół biorących udział w badaniu, ani też uzyskane w nich wyniki nie będą nikomu udostępniane.

Podczas realizacji badania będą przestrzegane postanowienia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego. Wszystkie zbierane i wykorzystywane dane osobowe zostaną zanonimizowane i nie będą w żadnym zakresie upubliczniane ani przekazywane innym podmiotom.

Realizację badania PISA w Polsce, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, przeprowadza Instytut Badań Edukacyjnych.

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej PISA.

NASZE BADANIA