Po co (nam) lekcja religii? Stosunek młodzieży do nauczania religii w szkole

Nauczanie religii w szkole jest przedmiotem dyskusji: dlaczego nie uczyć religii raczej w obrębie konkretnych związków wyznaniowych niż w szkole? Autor, odpowiadając na to pytanie, odwołuje się zarówno do argumentów wynikających z prawa do wolności religijnej, którą gwarantuje demokratyczne państwo, jak i do wypowiedzi uczniów (liceum), którzy sami uzasadniają potrzebę spotkania z religią na terenie szkoły, gdzie poznają świat razem ze swoimi rówieśnikami.

Autor dokonał analizy wypowiedzi licealistów i wyciągnął kilka istotnych wniosków, które z jednej strony wskazują na świadomość młodzieży w zakresie ich religijnego wychowania, z drugiej – ujawniają warunki, jakie powinny być spełnione, aby młodzi ludzie chcieli uczestniczyć w takich lekcjach. Podjęcie dialogu z młodzieżą przy ustalaniu tematyki zajęć wydaje się konieczne, jeśli ich obecność traktowana jest poważnie.

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka