Inauguracja Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń

Opiniowanie wypracowanych standardów i rekomendacji dotyczących stosowania mikropoświadczeń w Polsce, dyskusje na temat rozwiązań w zakresie projektowania, opisywania, wydawania i zapewniania wiarygodności mikropoświadczeń, a także wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą to główne cele Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń. 26 marca w Warszawie odbyło się jej inauguracyjne spotkanie.

Głównym celem projektu “Mikropoświadczenia - pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, jest sprawdzenie przydatności mikropoświadczeń do rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz zaprojektowanie procesu ich wydawania i zbierania.
Rozwój technologiczny, zmieniające się wymagania rynku pracy oraz przemiany w edukacji sprawiły, że na świecie oraz w Polsce coraz więcej mówi się o mikropoświadczeniach, coraz częściej też są one wdrażane. Jednak, jak wynika np. z niedawno opublikowanego raportu OPI („Mikropoświadczenia nowym kierunkiem rozwoju szkolnictwa wyższego”), “barierą wdrażania mikropoświadczeń jest poczucie braku dookreślonych ram prawnych i organizacyjnych, a także niewystarczająca wiedza na temat tego, czym są i jak wdrażać mikropoświadczenia”.Celem zespołu IBE zajmującego się mikropoświadczeniami jest opracowanie standardów, w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje z wybranymi z ekspertami, którzy reprezentują kluczowe instytucje dla rozwoju umiejętności na rynku pracy.

Mikropoświadczenia są z pewnością przyszłością edukacji i rynku pracy. Warto podkreślić, że wypracowywane przez Zespół IBE rozwiązania są na poziomie światowej awangardy. Jestem dumny, że wyznaczamy trendy w zakresie badań potrzeb użytkowników oraz wybranej technologii mikropoświadczeń
podkreśla dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE.
Tym, co czyni nasze polskie doświadczenia unikalnymi na skalę światową, jest kompleksowe podejście do projektu rozwijającego i pilotażowo wdrażającego mikropoświadczenia. To wspólne działania administracji publicznej, w tym wielu ministerstw, instytutów naukowych, czołowych uczelni, organizacji pracodawców i pracowników, NGOsów i firm komercyjnych. Na wyniki i wnioski z naszego projektu czeka wielu ekspertów na całym świecie, a my zrobimy wszystko, aby nie zawieść tych oczekiwań
uzupełnia Michał Nowakowski, lider projektu dotyczącego mikropoświadczeń w IBE.

Inauguracyjne spotkanie Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń, które odbyło się 26 marca w Warszawie, służyło wprowadzeniu uczestników w tematykę oraz uzgodnieniu kierunków jej prac w ramach projektu.

Wypracowanie adekwatnych i przejrzystych standardów stosowania mikropoświadczeń jest niezbędne do zapewnienia ich jakości, wiarygodności i uznawalności. Standardy te powinny być skonsultowane z różnymi środowiskami związanymi z rozwojem umiejętności dla rynku pracy i dlatego tak ważna jest rola Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń.
zaznacza dr Wojciech Gola, ekspert kluczowy w projekcie.


Dane z różnych krajów (OECD, 2023) pokazują, że osoby zdobywające poświadczenia za udział w krótkich programach edukacyjnych mają na rynku pracy większe szanse na uzyskanie zatrudnienia i mogą liczyć na wyższe zarobki. Warto przy tym zaznaczyć, że oprócz samego uczestnictwa w programach, ważne są:
● jakość oferty (np. objętość kursu, zaufana instytucja edukacyjna, która prowadzi program),
● dopasowanie do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Mikropoświadczenia mogą wspierać uczących się w rozpoczęciu lub powrocie na studia. Udział w krótkich, certyfikowanych programach może zachęcić do skorzystania z oferty uczelni bez konieczności podejmowania długoterminowego zobowiązania w postaci kilkuletnich studiów.


Mikropoświadczenia wzbogacają ofertę kształcenia i certyfikacji umiejętności w edukacji średniej i wyższej, jak również w sektorze prywatnym – i w biznesie, i na rynku szkoleniowym. W metaforze "ekosystemu" mikropoświadczenia zajmują niezagospodarowaną niszę oraz wpisują się w cykl rozwoju umiejętności, ułatwiając ich etapowe rozwijanie i potwierdzanie, a także prezentowanie
dodaje dr Wojciech Stęchły, główny ekspert ds. projektowania cyfrowych rozwiązań dla rozwoju umiejętności.

Członkowie Grupy Doradczej ds. Mikropoświadczeń:
Przedstawiciel Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tomasz Chomicki, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Bogusław Dębski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Informatyka
Michał Goszczyński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Justyna John, Ministerstwo Cyfryzacji
prof. dr hab. Andrzej Kraśniewski, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Szymon Kurek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Małgorzata Lelińska, Konfederacja Lewiatan
Agnieszka Majcher-Teleon, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dr Błażej Mądrzycki, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
dr Robert Musiałkiewicz, Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
Dominika Tadla, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
dr hab. Barbara Worek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Usługi Rozwojowe

 

#FunduszeUE

Kalendarz wydarzeń

Czerwca   2024
Pon Wt Śr Cz Pt Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

NASZE BADANIA