Instytut Badań Edukacyjnych - Portal informacyjny

"Ciemne strony publikowania wizerunków dzieci w Internecie. Co możemy z tym zrobić?" - konferencja w Senacie RP

Wydarzenie poświęcone problematyce udostępniania wizerunków najmłodszych w sieci. W gronie składającym się z przedstawicieli rządu, ekspertów z instytucji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci oraz dziennikarzami poruszono temat wyzwań i...

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Rozszerzony raport z badania PISA 2022

Przekazujemy w Państwa ręce rozszerzoną wersję raportu z badania PISA 2022. Oprócz pogłębionej analizy wyników uczniów w zakresie umiejętności matematycznych (dziedzina główna PISA 2022), rozumienia czytanego tekstu oraz rozumowania w...

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Dr Marcin Trepczyński o chatbotce ZeteRKa

Prezentacja "Czatbot Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – narzędzie do automatycznego wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego" podczas 2. kongresu Nauka dla Społeczeństwa.
Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Wyniki badania umiejętności finansowych młodzieży PISA 2022

Znamy już wyniki dodatkowej części badania PISA 2022 dotyczącej umiejętności finansowych. Polscy piętnastolatkowie znacznie częściej niż we wcześniejszych edycjach deklarowali korzystanie z usług bankowych, a pod względem częstotliwości...

Dział badania- znak graficzny

tomasz gajderowiczjest doświadczonym naukowcem w krajowych i międzynarodowych projektach. Związany jest z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kształcił się również za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Glasgow. Jego znaczący dorobek badawczy został doceniony, czego efektem jest wiele prestiżowych wyróżnień i nagród, w tym Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Stypendium Dekaban-Liddl, Stypendium „Doktoraty dla Mazowsza II” oraz Stypendium START Fundacji Nauki Polskiej. Tomasz Gajderowicz jest ponadto praktykiem kształcenia, regularnie nagradzanym przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne. Jego pasją jest propagowanie metod nauczania opartych na badaniach – w tym obszarze przeprowadził setki szkoleń dla nauczycieli oraz gościnnych wykładów dla instytucji zagranicznych.

Jako dyrektor ds. badań w Fundacji Evidence Institute zajmował się analizą danych z międzynarodowych badań (PISA, TIMSS, PIRLS) oraz doradzał w obszarze polityki edukacyjnej rządom i instytucjom międzynarodowym, w tym m.in. Bankowi Światowemu, UNESCO, ETEC oraz Komisji Europejskiej.

W swoich badaniach specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy motywacji i wyborów w kształceniu i pracy zawodowej. Jego publikacje obejmują innowacyjne rozwiązania metodologiczne dotyczące badania kapitału ludzkiego w gospodarce (szczególnie zielonej i cyfrowej), łącząc sektor edukacji z rynkiem pracy.

Poza swoją pasją do edukacji, Tomasz Gajderowicz jest również pilotem samolotowym i miłośnikiem nurkowania.