AKTUALNOŚCI

W 2013 r. rozpoczęło się największe badanie nauczycieli – TALIS. Tym razem dowiemy się więcej nie tylko o nauczycielach gimnazjów, ale także o uczących w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych

Dzieci ze specjalnymi potrzebami zasługują na niezależne badanie. Karygodnym błędem metodologicznym byłoby badać dzieci niedowidzące za pomocą rozsypanej układanki klocków lub też u dzieci niesłyszących sprawdzać ich rozumienie ze słuchu – piszą po artykule „Rz” prof. dr hab. Anna I. Brzezińska, Lider Zespołu Wczesnej Edukacji IBE i dr Piotr Rycielski, Lider Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia IBE

"Badanie dyskryminuje dzieci", "badanie ma potwierdzić zasadność posłania sześciolatków do szkół" – to tylko część nieprawdziwych tez z artykułu dotyczącego badania „Test umiejętności na starcie szkolnym”, który ukazał się 13 grudnia 2012 r. w „Rzeczpospolitej”. Informacje te są powielane przez inne media, dlatego czujemy się zobowiązani przedstawić fakty.

Instytut Badań Edukacyjnych przedstawi w czwartek (13 grudnia 2012 r.) najnowszy Raport o stanie edukacji 2011. „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian” to dokument zawierający całościowy obraz edukacji uaktualniony o dane za 2011 r., a także systematyczny przegląd zmian prawnych dotyczących edukacji dokonanych w 2011 roku. Raport zawiera również dwa opracowania monograficzne, dotyczące szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego.

Artur Radwan w artykule „Szara strefa rządowej biurokracji”, opublikowanym 20 września 2012 r., w sensacyjnym tonie ujawnił, gdzie rzekomo w ukryciu przed opinią publiczną znajdują zatrudnienie urzędnicy administracji rządowej. Do grona takich instytucji zaliczył IBE. Nie mógłby tego zrobić, gdyby napisał prawdę o instytucie.

Po publikacji raportu OECD „Education at a Glance 2012” w polskich mediach pojawiły się teksty, w których wytknięto, że polscy nauczyciele pracują przy tablicy najkrócej spośród nauczycieli wszystkich krajów ujętych w zestawieniu.

Jednak na podstawie danych OECD takich wniosków wyciągać się nie powinno  – wynika z analizy Zespołu Badań Nauczycieli IBE. Dlaczego?

NASZE BADANIA