Do 12 listopada potrwa nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2000 r. a 1 października 2008 r. 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 (KRK). W spotkaniu ekspertów w ramach prac nad KRK oraz w debacie „Społeczeństwo i jakość życia” wziął udział dr Michał Sitek, ekspert i lider ds. badań międzynarodowych.

14 października br. przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki i edukacji podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Z ramienia IBE w uroczystym podpisaniu „Porozumienia…” uczestniczył Ireneusz Baranowski, zastępca dyrektor IBE ds. ZSK.  

Radom to kolejne miasto, które przystępuje do nowatorskiego programu edukacyjnego P-TECH, którego inicjatorem jest firma IBM. Patronat merytoryczny nad programem sprawuje Instytut Badań Edukacyjnych.

Współpraca w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych, cyfrowe odznaki w formacie Open Badges oraz nieustanne rozwijanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. IBE nie próżnuje i stawia na nowoczesne rozwiązania z pogranicza innowacyjnej edukacji i odpowiedzialnego biznesu.

NASZE BADANIA