Tylko 3% rodziców uczniów sześcioletnich w I klasie zmieniłoby decyzję

Nie jest prawdą, że wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych (na próbie kilku szkół) potwierdzają wyniki badania CBOS, (przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej), jakoby połowa rodziców sześciolatków żałowała posłania dziecka do szkoły. Z badania CBOS wynika, że tylko 3% rodziców, którzy posłali sześciolatka do I klasy, gdyby znowu miało podejmować decyzję na temat swojego dziecka, zdecydowałoby inaczej, podczas gdy spośród tych, którzy posłali sześciolatka do szkolnej zerówki, decyzję zmieniłoby 9%.

Badanie pilotażowe przeprowadzone przez Pedagogium to zupełnie inne badanie niż badanie CBOS, służyło sprawdzeniu narzędzia badawczego, dlatego jego wyników nie można uogólniać. Badanie CBOS jest wiarygodne, bo przeprowadzone na reprezentatywnej grupie rodziców.

Redaktor Grabek zniekształcił wyniki analizy prof. Konarzewskiego, niekiedy nawet zmieniając ich sens.

Nie jest też prawdą, że rodzice dzieci, które uczęszczają do zerówki znacznie częściej są zadowoleni z opieki nad dzieckiem niż rodzice pierwszoklasistów. Prawdą jest, że rodzice pierwszoklasistów są nieco mniej zadowoleni z opieki niż pozostali rodzice, przy czym odsetek rodziców mających poważne zastrzeżenia nie przekracza 2 proc. (czyli poniżej błędu pomiaru).

Podobnie, nie jest też prawdą, że rodzice sześciolatków, którzy posłali swoje dziecko do zerówki, są bardziej zadowoleni z pracy nauczyciela niż ci, którzy posłali swoje dziecko do szkoły. W opracowaniu prof. Krzysztofa Konarzewskiego odnośny wykres jest opatrzony uwagą: „ta różnica nie jest statystycznie istotna”, co nie pozwala na uogólnienia.

Gazeta powołuje się na opinię prof. Krzysztofa Konarzewskiego, pracownika Instytutu Badań Edukacyjnych, który przeprowadził analizę danych zebranych przez CBOS w ramach badania opinii rodziców dzieci urodzonych w latach 2004–2007. Wypowiedzi profesora nie były autoryzowane.