Konferencja “Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

IBE zaprasza na konferencję inaugurującą projekt “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się 28 lutego 2024 r. w Warszawie.

01 znak siatka podstawowy kolor biale tloKonferencję otworzą dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Barbara Nowacka, Ministra Edukacji.

Udział w konferencji wezmą:  dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia oraz Mark Brzezinski, JE Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wspierania zdrowia psychicznego zaprezentują Paulina Piechna-Więckiewicz, Podsekretarz stanu w MEN, Pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów oraz Izabela Ziętka, Podsekretarz stanu w MEN.

Diagnozę stanu edukacji w Polsce z uwzględnieniem dobrostanu dzieci i młodzieży przedstawi dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zostaną także przedstawione projekty IBE zajmujące się problematyką poruszaną na konferencji:

  • “Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”- Katarzyna Mykowska, liderka projektu, dr Tomasz Knopik, kierownik naukowy projektu
  • “Szkoła dostępna dla wszystkich” - dr Beata Papuda-Dolińska, koordynatorka projektu, dr Tomasz Rowiński, ekspert projektu

Oprócz prezentacji działań i problematyki związanych z dobrostanem dzieci i młodzieży, podczas konferencji przeprowadzone zostaną prace warsztatowe w ramach czterech zagadnień. Po zakończeniu dyskusji zaprezentowane zostaną wypracowane w tych dziedzinach koncepcje:

  • Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • Pomoc dzieciom i młodzieży w kryzysie
  • Pomoc dzieciom i młodzieży w powrocie do zdrowia

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli podmiotów posiadających doświadczenie we wskazanym zakresie, tj. przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych, organizacji związkowych oraz jednostek badawczych.

Zapisać się można za pośrednictwem formularza online.

W konferencji będzie można wziąć udział stacjonarnie bądź online.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępne jest na stronie konferencji.

NASZE BADANIA