Konsultacje w projekcie "Szkoła dostępna dla wszystkich” już otwarte!

Już w listopadzie placówki zakwalifikowane do projektu UNICEF-ASA uzyskają dostęp do bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów tj. psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni, pedagodzy specjalni oraz asystenci kulturowi. 

Konsultacje w ramach projektu "Szkoła dostępna dla wszystkich (UNICEF-ASA)” będą dotyczyć problemów z następujących obszarów: psychiatria, pomoc psychologiczno - pedagogiczna obejmująca psychoterapię, psychoterapię uzależnień i psychologię kliniczną, wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne aspekty procesu kształcenia specjalnego, technologie wspomagające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

Konsultacje będą dostępne dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców oraz pełnoletnich uczniów zainteresowanych uzyskaniem porady na temat niepokojących zachowań dzieci i uczniów, problemów zawodowych, relacji z dziećmi, trudnych emocji i innych kwestii.

Liczymy na to, że oferowane porady będą wartościowym wsparciem dla szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie!

IBE konsultacje skrocone bez linka

NASZE BADANIA