Naukowcy sprawdzają komputerowe umiejętności uczniów

Korzystanie z nowoczesnych technologii to domena młodych. Czy jednak rzeczywiście biegle posługują się komputerem i dobrze selekcjonują oraz przetwarzają informacje? Sprawdzi to rozpoczęte przez IBE międzynarodowe badanie ICILS


Trudno dziś dobrze społecznie funkcjonować, gdy olbrzymia część relacji międzyludzkich przeniosła się do wirtualnego świata. Bez umiejętności obsługiwania narzędzi, które umożliwiają komunikację np. w Internecie, można narazić się na pewnego rodzaju wykluczenie. Nie wystarczy też być w czymś dobrym, trzeba to jeszcze umieć pokazać. Świetny fotograf, który nie potrafi skorzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych, by zaprezentować swe umiejętności, raczej nie otrzyma propozycji pracy.
Naukowcy sprawdzają, na jakim poziomie takie umiejętności rozwijają polscy gimnazjaliści. – Rozpoczęliśmy pierwsze międzynarodowe badanie biegłości komputerowych i informacyjnych (ICILS) – mówi Kamil Sijko z Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektów Kształcenia IBE, która prowadzi polską część badania. – Porównawczo sprawdzi ono gotowość uczniów z 18 krajów do życia w erze informacji. .Chcemy dowiedzieć się, w jakim stopniu uczniowie opanowali posługiwanie się komputerami. Ale umiejętności techniczne to tylko środek do celu. Kluczowe będą informacje na temat tego, jak potrafią zdobywać przy pomocy komputera informacje, jak je oceniają, przetwarzają i dzielą się nimi z innymi osobami
W badaniu, które potrwa do kwietnia 2013 r., udział weźmie ponad 3 tys. uczniów II klasy gimnazjum, ponad 2 tys. nauczycieli oraz ponad 150 dyrektorów gimnazjów. Uczniowie będą musieli rozwiązać na komputerze dwa 30-minutowe moduły testowe. - Przedstawiają one ciekawe historie w których komputer jest potrzebny do rozwiązania pewnych problemów – opowiada Sijko. Potem wypełnią - ciągle przy pomocy komputera - kwestionariusz dotyczący ich środowiska, doświadczeń komputerowych i postaw wobec technologii informacyjnych. Nauczyciele także wypełnią ankiety. – Dowiemy się z nich m.in. czy i jak używają komputerów w szkole oraz poza nią, jak oceniają swoje kompetencje w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii – dodaje badacz.
Efekty badania mają zostać opublikowane za rok w dwóch raportach – krajowym i międzynarodowym. Mają one dać odpowiedź na pytanie, jaki jest poziom kompetencji komputerowych i informacyjnych polskich gimnazjalistów na tle ich kolegów i koleżanek z innych krajów. - Te dane pozwolą także odnaleźć powiązania i potencjalne przyczyny danego stanu rzeczy – mówi dr Piotr Rycielski, lider Pracowni SUEK IBE. – Myślę, że dowiemy się czy te kompetencje powstają głównie w szkole, czy poza nią? Jaki jest stosunek nauczycieli do technologii i jaki ma to związek z poziomem kompetencji komputerowych i informacyjnych uczniów.
Przebieg projektu koordynuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Ewaluacji Osiągnięć Edukacyjnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) wraz z Australisjką Radą Badań Edukacyjnych (Australian Council for Educational Research – ACER).

Pobierz tekst (docx, pdf)

Zobacz film o badaniu
Strona badania ICILS
Rozmowa o badaniu ICILS z Kamilem Sijką z Pracowni SUEK

NASZE BADANIA