Jak rozmawiać z młodzieżą o wyzwaniach współczesnego świata? Szkolny Klub Dobrej Rozmowy o migracjach

  Pobierz plik PDF

Na całym świecie w związku ze wzmożonymi procesami migracyjnymi rośnie liczba osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy1. Społeczeństwa europejskie stają się coraz bardziej wielokulturowe i istnieje potrzeba zrozumienia powodów, dla których ludzie decydują się lub są zmuszeni opuścić swój kraj. Problematyka migracji i uchodźstwa przez ostatnie lata stała się jednym z dominujących tematów w polityce europejskiej i krajowej, a w dyskursie publicznym ujawniła szereg kontrowersji oraz ożywiła lęki i negatywne stereotypy dotyczące imigrantów.

Obserwatorem, a często uczestnikiem debaty społecznej i politycznej na temat przyjęcia uchodźców do Polski czy kwestii międzynarodowej odpowiedzialności za losy uchodźców jest młodzież. Wyrażane poglądy przy rodzinnym stole w domach młodzi ludzie konfrontują z poglądami swoich rówieśników oraz doniesieniami z Internetu. Często młodym ludziom trudno jest odnaleźć się wśród, niejednokrotnie tendencyjnie przedstawianych informacji, bazujących na skrajnych emocjach.

Z uwagi na to, że nastolatkowie najwięcej czasu spędzają w szkole, warto wykorzystać tę przestrzeń edukacyjną do prowadzenia z młodzieżą rozmów z poszanowaniem różnych punktów widzenia na temat aktualnej sytuacji migracyjnej na świecie i w Polsce w atmosferze bezpieczeństwa i braku konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron.

Częścią szkolnego kształcenia i wychowania młodego człowieka powinno stać się analizowanie procesów migracyjnych i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega współczesny kryzys związany z migracjami, kim jest uchodźca, a kim migrant ekonomiczny, jakie wartości są dla mnie ważne, gdy myślę o przyjęciu do Polski uchodźców, jakie mam obawy i jakie widzę szanse, jak sam chciałbym być traktowany, gdybym z rodziną musiał uciekać z terenów objętych wojną.

 

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka