XII posiedzenie Rady Naukowej IBE

W posiedzeniu, które miało miejsce w siedzibie MEN 17 kwietnia 2024 r., uczestniczyła ministra edukacji Barbara Nowacka.

Ministra Barbara Nowacka wręczyła powołania nowym członkom Rady Naukowej IBE. Są to:

 

 

Po wręczeniu nominacji dyrektor IBE dr hab. Maciej Jakubowski przedstawił podsumowanie obecnych działań oraz wizję i plany rozwoju IBE. Jako główne kierunki rozwoju dyr. M. Jakubowski wskazał rozwój współpracy międzynarodowej i działalności naukowej Instytutu.

Po wystąpieniu dyrektora IBE i dyskusji odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Naukowej IBE. Nowym przewodniczącym Rady został prof. dr hab. Maciej Karwowski, zastępczynią przewodniczącego Rady została dr Helena Jędrzejczak. Po gratulacjach dla nowych członków Prezydium odbyło się głosowanie związane z wyborem elektora na XXXII Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych Rady Głównej Instytutów Badawczych. Rada Naukowa IBE w drodze głosowania zdecydowała, że elektorem będzie dyrektor IBE dr hab. Maciej Jakubowski.

Następnie nastąpiło głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XI posiedzenia Rady Naukowej IBE oraz podsumowanie i zamknięcie posiedzenia przez przewodniczącego Rady Naukowej IBE, prof. dr. hab. Macieja Karwowskiego.

Galeria zdjęć z posiedzenia Rady Naukowej IBE

NASZE BADANIA