Aplikuj do szkoły doktorskiej i badaj system edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie ze Szkołą Doktorską Nauk Społecznych „Academia Rerum Socialium” UMK uruchamia interdyscyplinarne studia doktoranckie – Toruńską Szkołę Nauk o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii (TSN SENT). O przyjęcie na studia i stypendium mogą ubiegać się osoby zainteresowane badaniami nad systemem edukacji i szkolnictwem wyższym oraz studiami nad społeczną rolą nauki i technologii.

Przedmiotem współpracy TSN SENT z IBE będzie kształcenie doktorantów zajmujących się w swojej pracy naukowej m.in. problematyką edukacyjną czy systemem oświaty.

Projekty badawcze, które staną się podstawą rozprawy doktorskiej, będą realizowane m.in. w IBE pod opieką promotorów – pracowników naukowych Instytutu Badań Edukacyjnych.

Dzięki współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z TSN SENT słuchacze studiów doktoranckich będą mieli okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze prowadzenia badań aplikacyjnych, współpracy z instytucjami administracji publicznej oraz biznesem, monitorowania efektów zmian w systemie edukacji czy przygotowywania opracowań i ekspertyz dostarczających wiedzy na potrzeby polityk publicznych.

W ramach systemu stypendialnego każdy z doktorantów w I roku studiów otrzyma 2000 zł miesięcznie. W następnych latach kwota ta będzie jeszcze wyższa – wyniesie 2500 zł. W każdym roku studiów stypendium wypłacane będzie przez 12 miesięcy, jedynie w ostatnim roku – przez 9). Studia potrwają cztery lata.

O przyjęcie na studia można aplikować do końca sierpnia br.

Więcej o studiach i warunkach rekrutacji można przeczytać na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

NASZE BADANIA