Nowe oblicze lekcji religii – nauczanie zdalne w czasie pandemii

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu nauczania zdalnego w ramach lekcji religii rzymskokatolickiej w czasie pierwszej fali pandemii koronawirusa COVID-19.

Celem nadrzędnym tego artykułu jest ukazanie nowego oblicza religii – od strony dydaktycznej: rozwoju kompetencji kluczowych, wykorzystania nowych narzędzi IT i metod przez nauczycieli religii; a od strony formacyjnej: ukazania nowej przestrzeni – środowiska ewangelizacyjnego.

Pobierz plik PDF

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka