Żeglarstwo morskie w oczach młodzieży – wyobrażenia, obawy i oczekiwania

      Pobierz plik PDF

Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych wśród młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 19 lat dotyczących wyobrażeń o pełnomorskim rejsie żaglowcem. Celem badań było poznanie, czy młodzież chciałaby
wziąć udział w rejsie żaglowcem szkolnym, jakie motywatory, obawy i bariery są formułowane przez młodzież oraz jakie są jej oczekiwania w stosunku do takiego rejsu. Udział w badaniu wzięło 88 uczniów ze szkół niemających tradycji morskich oraz 61 uczestników rejsów Szkoły pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego zorganizowanej na żaglowcu STS Pogoria. Respondenci udzielali odpowiedzi w formie pisemnej. Z narracji współczesnej młodzieży wynika, że pomimo zagrożeń związanych z negatywnymi wzorcami i ograniczeniami w postaci zamiłowania do wygody oraz niechęci do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, postrzega ona rejs jako pełen możliwości rozwoju i traktuje go jako wyzwanie, które jest warte podjęcia. Co ciekawe, dziewczęta prezentują większą odwagę w przekraczaniu własnych granic niż chłopcy.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka