Wpływ czynników technologiczno-informacyjnych na efektywność kształcenia w Polsce

      Pobierz plik PDF

W artykule przedstawiono subiektywne oraz obiektywne czynniki warunkujące efektywność kształcenia w Polsce. Zwrócono uwagę, że na edukację, w szczególności na jej efektywność oddziałują również czynniki społeczne. Ujęto jeden z istotnych determinantów społecznych warunkujących efektywność kształcenia − czynnik technologiczno-informacyjny. Zaprezentowano wpływ danego czynnika zarówno na społeczeństwo, jak i na różne szczeble szkolnictwa w Polsce. Obok radykalnych zmian dokonanych w systemie edukacji pod wpływem czynnika technologiczno-informacyjnego uwidoczniono również zagrożenia, jakie on niesie ze sobą.

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka