Call for Papers

Uczenie się przez całe życie (nr 4/2023; zgłoszenia do 31.07.2023)

Redakcja kwartalnika “Edukacja” zaprasza do składania tekstów do numeru tematycznego poświęconego problematyce uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Chcielibyśmy, by numer z jednej strony poruszał zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, z drugiej – był przestrzenią publikacji wyników badań empirycznych prowadzonych w tym obszarze tematycznym.

Uczenie się przez całe życie jest zarówno konstruktem teoretycznym, postulatem z zakresu polityk publicznych, jak i praktyką, której współczesny świat wymaga od członków i członkiń społeczeństw. Chcemy poddać naukowej refleksji to zagadnienie, przyglądając się idei LLL m.in. w poniższych kontekstach:

  • metodologia prowadzenia badań empirycznych nad uczeniem się przez całe życie,
  • rola refleksyjności w uczeniu się przez całe życie,
  • perspektywa krytyczna wobec idei i/lub praktyk związanych z uczeniem się przez całe życie,
  • rola uczenia się przez całe życie w budowaniu społeczności i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw,
  • uczenie się przez całe życie jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
  • determinanty uczenia się przez całe życie,
  • uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne osób dorosłych,
  • wychowywanie dzieci i młodzieży do uczenia się przez całe życie,
  • badania empiryczne nad uczeniem się przez całe życie związanym i niezwiązanym z rynkiem pracy.

Na zgłoszenia tekstów czekamy do 31 lipca 2023 roku. Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem numeru kwartalnika i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Planujemy, że w numerze znajdzie się 8-10 artykułów o objętości 20-40 tys. znaków każdy.

Do składania tekstów zapraszamy przede wszystkim pedagożki i pedagogów, socjolożki i socjologów oraz andragożki i andragogów, ale także przedstawicielki i przedstawicieli innych dyscyplin, prowadzących badania i refleksję naukową na temat uczenia się przez całe życie.

Redaktor naukowy: dr Helena Jędrzejczak (IBE)