Call for Papers

Nieformalne uczenie się osób dorosłych (nr 3/2024; zgłoszenia do 31.10.2023)

Zachęcamy autorów do składania tekstów do numeru tematycznego kwartalnika „Edukacja”, poświęconego uczeniu się nieformalnemu osób dorosłych. 

Większość dorosłych Polaków zdobywa nową wiedzę i rozwija umiejętności poprzez działania realizowane poza instytucjami edukacyjnymi - często w sposób swobodny i nieustrukturyzowany. Ten rodzaj uczenia się, znany jako uczenie się nieformalne, jest fascynującym zjawiskiem, które daje uczącym dużą swobodę, ale jednocześnie stanowi wyzwanie dla prowadzonych badań. Brakuje jednej powszechnie akceptowanej definicji w dyskursie naukowym, a w badaniach empirycznych istnieje wiele różnych podejść do pomiaru tego zjawiska. Celem tego numeru czasopisma jest stworzenie przestrzeni do naukowego namysłu i wymiany wiedzy na temat nieformalnego uczenia się osób dorosłych.

Pragniemy, aby w tym numerze poruszane były zarówno zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, jak również, by dał on możliwość zaprezentowania najnowszych wyników badań w tym obszarze. 

Uwaga zostanie poświęcona następującym tematom: 

 • konceptualizacji uczenia się nieformalnego - różnym paradygmatom i trudnościom definicyjnym;
 • operacjonalizacji i pomiarowi zjawiska uczenia się nieformalnego w jakościowych i ilościowych badaniach empirycznych;
 • uwarunkowaniom uczenia się nieformalnego, w tym wymiarom nierówności społecznych w tym obszarze i innych czynnikom warunkujących podejmowanie uczenia nieformalnego oraz sam proces uczenia się;
 • okolicznościom i sposobom uczenia się nieformalnego, np. uczenia się w miejscu pracy, uczenia biograficznego, znaczenia procesów tranzycji dla uczenia się nieformalnego;
 • społecznym i indywidualnym korzyściom i możliwościom jakie daje uczenie się nieformalne;
 • relacji między uczeniem się nieformalnym, a formalnymi systemami potwierdzenia kompetencji -  “recognition of prior learning” (RPL);
 • wynikom badań empirycznych nad uczeniem się nieformalnym.

Na deklaracje zgłoszenia tekstu czekamy do 31 października, natomiast na teksty do 31 grudnia 2023 roku. Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem numeru kwartalnika i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

W numerze znajdzie się 8-10 artykułów o objętości 20-40 tys. znaków każdy.

Do składania tekstów zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli pedagogiki, andragogiki, socjologii i psychologii, jak również wszystkich tych, którzy prowadzącą badania i refleksję naukową na temat edukacji dorosłych, w szczególności uczenia się nieformalnego.

Redakcja naukowa: Julita Pieńkosz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.); Marta Petelewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Uczenie się przez całe życie (nr 4/2023; zgłoszenia do 31.07.2023)

Redakcja kwartalnika “Edukacja” zaprasza do składania tekstów do numeru tematycznego poświęconego problematyce uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Chcielibyśmy, by numer z jednej strony poruszał zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, z drugiej – był przestrzenią publikacji wyników badań empirycznych prowadzonych w tym obszarze tematycznym.

Uczenie się przez całe życie jest zarówno konstruktem teoretycznym, postulatem z zakresu polityk publicznych, jak i praktyką, której współczesny świat wymaga od członków i członkiń społeczeństw. Chcemy poddać naukowej refleksji to zagadnienie, przyglądając się idei LLL m.in. w poniższych kontekstach:

 • metodologia prowadzenia badań empirycznych nad uczeniem się przez całe życie,
 • rola refleksyjności w uczeniu się przez całe życie,
 • perspektywa krytyczna wobec idei i/lub praktyk związanych z uczeniem się przez całe życie,
 • rola uczenia się przez całe życie w budowaniu społeczności i funkcjonowaniu współczesnych społeczeństw,
 • uczenie się przez całe życie jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • determinanty uczenia się przez całe życie,
 • uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne osób dorosłych,
 • wychowywanie dzieci i młodzieży do uczenia się przez całe życie,
 • badania empiryczne nad uczeniem się przez całe życie związanym i niezwiązanym z rynkiem pracy.

Na zgłoszenia tekstów czekamy do 31 lipca 2023 roku. Warunkiem publikacji będzie zgodność artykułu z profilem numeru kwartalnika i uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Planujemy, że w numerze znajdzie się 8-10 artykułów o objętości 20-40 tys. znaków każdy.

Do składania tekstów zapraszamy przede wszystkim pedagożki i pedagogów, socjolożki i socjologów oraz andragożki i andragogów, ale także przedstawicielki i przedstawicieli innych dyscyplin, prowadzących badania i refleksję naukową na temat uczenia się przez całe życie.

Redaktor naukowy: dr Helena Jędrzejczak (IBE)