Co potrafi piątoklasista

Na lekcjach nie ma przechodzenia od wiedzy gramatycznej do zrozumienia tekstu, nie uczy się niuansów, uczniowie nie zauważają żartu w tekście i wiele rzeczy rozumieją dosłownie - zauważa prof. Krzysztof Biedrzycki, lider Pracowni Języka Polskiego. Eksperci IBE przedstawili wyniki badania kompetencji piątoklasistów (K5). Uczniowie piątej klasy dobrze rozumieją czytane teksty, potrafią sprawnie napisać notatkę, gorzej radzą sobie z listem oficjalnym.


Nie wiedzą, jak grzecznie zatytułować i podpisać list. Geometria, ułamki i myślenie strategiczne to obszary, które wymagają większej pracy na matematyce.

Zdecydowana większość uczniów na koniec podstawówki potrafi napisać notatkę, niestety w gimnazjum i liceum nauczyciele uczniom notatki dyktują i w efekcie młodzież traci tę umiejętność - zauważył prof. Biedrzycki - apelujemy, niech nauczyciele bardziej zaufają uczniom. Prof. Biedrzycki podkreślił, że uczniowie potrafią argumentować.

Agnieszka Sułowska zauważyła, że jest dość dużo bardzo dobrych z matematyki uczniów i dość dużo słabych. Uczniowie mylili się często w zadaniach na ułamki dziesiętne, na obwód figury, jej pole. - Uczniowie mylą się w zadaniach, jeśli wykonują wzory rutynowo, bez zrozumienia. To też powoduje, że zamiast rozwiązywać, strzelają, jaka może być odpowiedź - zauważyła Sułowska. - Gdyby nauczyciele np. bawili się z uczniami w tangramy, pokazywali im rozmaite ćwiczenia na figurach w konkretnym kontekście, błędów byłoby mniej.

Tymczasem znaczna grup uczniów pole figury kojarzy ze wzorem, ale nie z powierzchnią jakiejś figury. Dość trudna jest dla uczniów umiejętność modelowania matematycznego czyli dobierania odpowiednich działań i operacji do postawionego problemu - prawie połowa uczniów ma kłopot z zadaniami typu: o ileś więcej, ileś razy więcej oraz nie rozumie pojęcia pola.

K5 to dobrowolne badanie powszechne, przeprowadzono je w maju 20915 r., nauczyciele dostali wyniki niemal od razu, dzięki czemu mogli zaplanować prace z uczniami w VI klasie. K5 to kontynuacja przeprowadzonej w 2014 roku Diagnozy umiejętności matematycznych (DUMA). W 2015 r. do tego badania (nazwanego badanie kompetencji piątoklasistów K5) dołączono sprawdzenie umiejętności kształconych na lekcjach języka polskiego. W 2016 r. badanie znowu się rozszerzy - zostanie uzupełnione o część przyrodniczą.

NASZE BADANIA