Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” - odpowiedź na komunikat ZNP

W związku z komunikatem ZNP w sprawie raportu z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli” Instytut Badań Edukacyjnych informuje:
Wykonująca badanie w terenie firma SMG/KRC Poland Media zakończyła przeprowadzanie głównych badań ilościowych nauczycieli w grudniu 2012 roku. Ustalone produkty przekazała IBE w dniu 28.02.2013. W wyniku ich sprawdzania okazało się jednak, że bazy danych wymagały poprawienia. Ostateczne rozliczenie z SMG/KRC nastąpiło w końcu maja.

 Przy tak dużym badaniu praca nad raportem trwa minimum trzy miesiące. W tym wypadku jest to raport badań ilościowych przeprowadzonych dwiema odmiennymi technikami. Raport z projektu badawczego obejmuje więc aż dwa badania.


Instytut Badań Edukacyjnych przedstawi raport 7 czerwca 2013 r., tego samego dnia raport będzie na stronie IBE i każdy będzie się mógł z nim zapoznać. Instytut zachowa pełną przejrzystość prezentowania badania.