Podsumowanie posiedzenia Rady Naukowej IBE

26 września br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz online odbyło się posiedzenie Rady Naukowej. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem oraz galerią zdjęć ze spotkania.

W posiedzeniu Rady Naukowej IBE uczestniczyli:

- dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, Przewodniczący Rady Naukowej IBE,
prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych,
dr Jakub Koper, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych i Rozwoju,
dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych,
Ireneusz Baranowski, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
oraz Prezydium RN i pozostali członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.

Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej oraz online. Rada Naukowa IBE wysłuchała wystąpienia dr. hab. Ryszarda Mordarskiego, prof. UKW oraz dr. Ryszarda Maciołka, prof. WSG, z zarządu Fundacji Odpowiedzialnej Edukacji im. O. Jacka Woronieckiego. Omówiono także pola współpracy pomiędzy IBE a fundacją.

Podczas Rady przedstawiono również aktualny stan i perspektywę rozwoju czasopism naukowych Instytutu - Edukacji oraz Edukacji Biologicznej i Środowiskowej oraz wprowadzenie czasopism do bazy Scopus.

Przed Radą Naukową zaprezentowano nowe projekty realizowane przez Zespół Badań i Analiz Edukacyjnych IBE:

  • dr Beata Papuda-Dolińska przedstawiła projekt "Szkoła dostępna dla wszystkich" (UNICEF-ASA), który dotyczy szkolenia nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania adekwatnego do potrzeb wsparcia uczniom, rodzicom i nauczycielom z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży;
  • Karolina Malinowska zaprezentowała projekt "Kariera bez barier", czyli "Poprawę skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi";
  • Karina Kasperek omówiła projekt "Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży";
  • dr Dominika Walczak zaprezentowała "Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu" i "Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych".

NASZE BADANIA