Posiedzenie Rady Naukowej IBE

W programie przewidziano wystąpienie dr. hab. Ryszarda Mordarskiego, prof. UKW oraz dr. Ryszarda Maciołka, prof. WSG, z zarządu Fundacji Odpowiedzialnej Edukacji im. O. Jacka Woronieckiego.
 
Omówiona zostanie również perspektywa rozwoju czasopism naukowych Instytutu - Edukacji oraz Edukacji Biologicznej i Środowiskowej, w tym wybór Rady Naukowej wydawnictwa oraz wprowadzenie czasopism do bazy Scopus.
 
Dodatkowo, podczas posiedzenia Rady Naukowej zaprezentowane zostaną nowe projekty realizowane w IBE:
  • Poprawa skuteczności procesów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (w tym z niepełnosprawnościami) w celu przygotowania do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • Przygotowanie rozwiązań wspierających proces kształcenia przyszłych i doskonalenia obecnych nauczycieli zawodu,
  • Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży.