Osiągnięcia cyfrowe w edukacji – podsumowanie działań i przedstawienie nowych projektów

Minister Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska podsumowali najważniejsze działania na rzecz cyfryzacji edukacji realizowane we współpracy MEiN i Centrum GovTech. Są wśród nich: „Laboratoria Przyszłości”, Mobilne Laboratoria Przyszłości, gry w edukacji, programy „Atomy Wiedzy” i „Liga Robotów”, a także utworzenie grupy roboczej AI w edukacji. Z kolei nowe projekty to: Wirtualne Laboratoria Przyszłości, wprowadzenie przedmiotu biznes i zarządzanie oraz uruchomienie portalu edukacja.gov.pl.

To był rok szkolny wypełniony współpracą, przynoszącą znakomite efekty, pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a GovTech – mówił szef MEiN podczas konferencji.

Minister Przemysław Czarnek dziękując Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej Justynie Orłowskiej i całemu zespołowi, wymieniał najważniejsze projekty na rzecz unowocześnienia polskiej szkoły. 

Sztandarowym sukcesem, będącym efektem współpracy MEiN i GovTech, jest oczywiście program „Laboratoria Przyszłości” i zaopatrzenie 15 tys. szkół podstawowych w nowoczesne pracownie informatyczno-techniczne. 

Minister Edukacji i Nauki zwracał także uwagę na przygotowanie podstaw programowych nowego przedmiotu biznes i zarządzanie i wprowadzenie go do szkół od 1 września 2023 r.

Biznes i zarządzanie to przedmiot, który będzie zwracał uwagę na bardziej praktyczną stronę podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, nie tylko w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej, ale także w życiu codziennym, także tym rodzinnym i domowym – podkreślał. 

Z kolei Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska zwracała uwagę na rolę współpracy, dzięki której możliwe było zrealizowane wielu ważnych projektów. Wskazywała, że współpraca jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, której budowanie w szkole wspierają projekty takie jak „Laboratoria Przyszłości” czy „Liga Robotów”. 

Współpraca to słowo, które towarzyszy mi od początku mojej pracy w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Ale żeby móc odmieniać współpracę przez wszystkie przypadki, musi być jeszcze wola. I z tą wolą, otwartością, zaufaniem pisanymi wielkimi literami spotkałam się w gabinecie Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, który zaprosił mnie do współpracy. Dziękuję za to w imieniu swoim i tych, którzy współtworzą to, co nazywamy „Szkołą Przyszłości już dziś” –  szeregiem programów, które pomagają społecznościom szkolnym budować kompetencje przyszłości. 

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska podkreślała, że program „Laboratoria Przyszłości” cieszy się dużym uznaniem poza granicami Polski, czego dowodem jest ogromne zainteresowanie inicjatywą podczas największych targów nowych technologii BETT w Londynie. 

– Cieszymy się, że już nie tylko możemy uczyć się od innych, ale także inspirujemy innych, co mogliśmy zobaczyć, prezentując się jako Polska po raz pierwszy w historii na najstarszych i największych targach technologii edukacyjnych BETT w Londynie.

Wspieramy uczniów w budowaniu kompetencji przyszłości 

 • „Laboratoria Przyszłości”

To największa w historii inwestycja w nowoczesną edukację, na którą przeznaczyliśmy 1,2 mld zł. Dzięki programowi każda szkoła podstawowa w Polsce otrzymała wsparcie finansowe na zakup innowacyjnych pomocy dydaktycznych, takich jak drukarki 3D, mikrokontrolery, gogle VR, roboty, lutownice oraz inne nowoczesne sprzęty, które rozwijają talenty i praktyczne umiejętności uczniów.

Ze sprzętu zakupionego z programu korzysta 3,2 mln uczniów z ponad 15 tys. szkół samorządowych, niesamorządowych, artystycznych i polskich szkół za granicą w programie.

 • Mobilne Laboratoria Przyszłości

Mobilne Laboratoria Przyszłości to 16 ekip edukatorów, które prowadzą warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dostępnego w szkołach dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”. W roku szkolnym 2022/2023 edukatorzy odwiedzili:

 • 359 powiatów, czyli 99,7 proc. wszystkich powiatów w Polsce,
 • 125 tys. uczniów biorących udział w warsztatach z 2 077 szkół,
 • przeprowadzili 17 tys. godzin zajęć,
 • przejechali 640 tys. kilometrów. 
 • „Liga Robotów”

„Liga Robotów” to ogólnopolski turniej robotyczny, którego celem jest promowanie robotyki i nowoczesnych technologii oraz rozwijanie kompetencji przyszłości wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Uczniowie wraz z nauczycielami tworzą drużyny, których zadaniem jest zaprojektowanie, skonstruowanie, zaprogramowanie robota i wykonanie przy jego pomocy misji. Do turnieju zostało zgłoszonych ponad 700 drużyn z całej Polski, z czego do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowano 320 drużyn. W nowym roku szkolnym rozpoczną się turnieje wojewódzkie zakończone finałem, w którym wezmą udział 32 najlepsze drużyny z całej Polski.

 • Gry w edukacji

To inicjatywa, która jest zaproszeniem do szerokiego włączania gier edukacyjnych w proces dydaktyczny. Każdy producent gier może zgłosić swój projekt, który – po weryfikacji przez zespół specjalistów – może został włączony do podstawy programowej. Na ich podstawie są przygotowywane scenariusze lekcji, które ułatwiają uczniom i nauczycielom korzystanie z nowej formuły zajęć. Włączanie gier do edukacji pozwala na przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla ucznia, rozwijanie umiejętności miękkich i poszerzanie granic wyobraźni. Obecnie dostępne są dwie gry: „Gra Szyfrów” i „This War of Mine”.

 • Wydrukuj historię w 3D

Dzięki projektowi „Wydrukuj historię w 3D” każdy uczeń w Polsce będzie mógł w dosłowny sposób dotknąć muzealnych artefaktów. Inicjatywa to nie tylko interaktywne lekcje historii, ale również innowacyjne podejście do odkrywania i promowania zabytków archeologicznych i tożsamości kulturowej. Łącząc nowoczesną technologię z dziedzictwem historycznym, poprzez skanowanie i druk 3D zabytków oraz promowanie muzeów, staramy się ożywiać przeszłość, zachęcać młodych ludzi do jej odkrywania i budowania więzi z naszym dziedzictwem kulturowym.

Uzyskane skany po obróbce cyfrowej trafiają na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, gdzie każdy uczeń i każdy nauczyciel może bezpłatnie je pobrać, a następnie wydrukować na szkolnej drukarce 3D.

Budujemy kompetencje przyszłości nauczycieli 

 • „Atomy Wiedzy”

„Atomy Wiedzy” to reaktywacja programu, którego głównym celem jest rozwijanie wiedzy oraz kompetencji polskich nauczycieli. 32 nauczycieli z całej Polski mogło poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe kompetencje, uczestnicząc w intensywnych szkoleniach i warsztatach w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie.

 • Powstanie grupy roboczej „AI w edukacji”

Odpowiadając na potrzeby nauczycieli, poszukujemy sposobu wsparcia ich w pracy, dlatego utworzyliśmy grupę roboczą „AI w edukacji”, w ramach której omawiany jest temat przyszłości i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. W projekcie uczestniczą m.in. kluczowi liderzy opinii Microsoft i Microsoft dla Edukacji. Grupa jest otwarta na współpracę z ekspertami zainteresowanymi tematyką sztucznej inteligencji. Działanie jest realizowane w ramach polityki rozwoju AI w Polsce przyjętej przez Radę Ministrów w 2020 roku.

Zmienimy oblicze polskiej szkoły

 • Nowy przedmiot biznes i zarządzanie 

Nowy przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych od 1 września 2023 r. i zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizę praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. W roku 2027 zostanie również wprowadzony egzamin maturalny z biznesu i zarządzania. Będzie miał on innowacyjną formułę – będzie składał się w 70 proc. z egzaminu pisemnego, w tym analizie studium przypadku, i 30 proc. z egzaminu ustnego opartego na ocenie projektu zespołowego realizowanego w szkole.

 • Edukacja.gov.pl – portal edukacji i nauki

Istnieje już informacyjna część portalu. Wkrótce każdy będzie mógł otworzyć swoje konto edukacyjne, które będzie zawierało dokumenty związane z edukacją. 

Edukacja.gov.pl to program cyfrowych zmian w edukacji. Są one inicjowane przez badanie potrzeb uczestników procesu edukacji i nauki w Polsce. Na podstawie wyników badań zostały stworzone narzędzia cyfrowe odpowiadające na potrzeby odbiorców. Możliwość załatwiania spraw związanych z edukacją online (dostęp do informacji, kontakt ze szkołą, cyfrowe podpisywanie dokumentów).

75 proc. rodziców uczestniczących w badaniu popiera ten projekt.

 • Wirtualne Laboratoria Przyszłości – świat cyfrowy dla szkół ponadpodstawowych

„Laboratoria Przyszłości” to największa w historii inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację. Dziś projekt wkracza także do świata cyfrowego. 

Wirtualne Laboratoria Przyszłości to:

 • darmowy dostęp dla szkół do najnowszego, profesjonalnego oprogramowania
 • duże moce obliczeniowe do użytku edukacyjnego
 • indywidualna przestrzeń dla każdego ucznia i nauczyciela

Program jest skierowany do szkół ponadpodstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym komunikatem prasowym oraz prezentacją

NASZE BADANIA