PIRLS 2021. W IBE odbyło się seminarium poświęcone omówieniu wyników badania

17 maja br. w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbyło się seminarium poświęcone omówieniu wyników Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu. Spotkanie zorganizował Zespół Badań Międzynarodowych IBE.

W prezentacji wyników uczestniczyli: Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor IBE, dr hab. Paweł GondekZastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, zespół badania PIRLS w IBE oraz zaproszeni goście.

Seminarium dotyczące wyników badania PIRLS 2021 poprowadził dr Michał Sitek, Kierownik Zespołu Badań Międzynarodowych IBE, a prezentację przedstawili autorzy raportu z badania PIRLS 2021:

  • Joanna Kaźmierczak, Krajowa Koordynatorka Badania PIRLS 
  • Krzysztof Bulkowski, Ekspert metodologii badań oraz członek zespołu badania PIRLS
  • Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Ekspert ds. narzędzi badawczych
  • Olga Wasilewska, Krajowa Koordynatorka Badania ICCS 2022

Podczas spotkania zaprezentowano omówienie Wyników międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu oraz pokazano prezentację z najważniejszymi informacjami. Przedstawiono również wnioski na temat postaw uczniów wobec czytania, sposobów nauczania czytania oraz pracy nauczycieli z uczniami. Poruszono także wątki warunków uczenia się i nauczania w polskich szkołach, klimatu szkoły oraz środowiska domowego uczniów.

PIRLS 2021. Wyniki Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu

Polscy czwartoklasiści pozostają w światowej czołówce pod względem osiągnięć w czytaniu. Średni wynik naszych uczniów wyniósł 549 punktów. Jest to jeden z najwyższych wyników wśród 57 krajów i 8 dodatkowych regionów biorących udział w badaniu PIRLS 2021.
 
Polski raport z badania przygotował krajowy zespół badania PIRLS w Instytucie Badań Edukacyjnych. Badanie jest organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA. Więcej informacji na stronie PIRLS.