Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS z patronatem IBE

13 maja br. odbędzie się Pokaz Konstrukcji na Miasteczku Studenckim AGH, podczas którego finaliści Konstrukcji Studenckich KOKOS zaprezentują swoje możliwości. Instytut Badań Edukacyjnych objął wydarzenie swoim patronatem.

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS w tym roku przyjął formę pikniku podczas którego odbędą się mini konkursy z nagrodami. Pokaz Konstrukcji jest wydarzeniem otwartym, a wstęp jest bezpłatny. Podczas trwania pokazu finaliści przedstawią swoje konstrukcje przed 5 osobowym składem doświadczonym w branżach technicznych.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu, którzy zostaną ogłoszeni na Gali Finałowej, która odbędzie się 14 maja w budynku U2 na Kampusie Akademii Górniczo - Hutniczej.