XIII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Robert T. Ptaszek weźmie udział w XIII Ogólnopolskim "Kongresie Wychowania do Życia w Rodzinie - w trosce o dobro dzieci i młodzieży".

Kongres odbędzie się 16 maja w Kampusie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40) od godz. 11.00. Organizatorami wydarzenia są Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Kongres został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na kongres zaproszeni są dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, konsultanci, doradcy metodyczni oraz wychowawcy.  

Rejestracja  uczestników odbywa się poprzez formularz. Termin rejestracji upływa 12 maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj.