14. edycja programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Rusza kolejna edycja programu LIDER skierowanego do młodych naukowców. Budżet przedsięwzięcia wynosi 80 mln zł. Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r. 

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln zł. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

W tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków. Doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o środki w wysokości maksymalnie 1,8 mln zł – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 mln zł.

Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

NASZE BADANIA