Szkolne budżety obywatelskie – kampania edukacyjna

Rusza kampania edukacyjna dotycząca budżetów partycypacyjnych oraz szkolnych budżetów obywatelskich. Jej celem jest rozwój aktywności oraz wzrost kompetencji wśród uczniów i młodzieży w zakresie działań społecznych.

Zapraszamy do skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych dla uczniów z klas VII-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W ramach kampanii powstał scenariusz lekcji oraz karta pracy (formularz zgłoszeniowy i karta do głosowania). Materiały umożliwiają uczniom zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania budżetów obywatelskich.

Szkolne budżety obywatelskie w praktyce

Szkolny budżet obywatelski (SBO) przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce – uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują.

Cele i założenia kampanii:

  • popularyzowanie zagadnień związanych z budżetem partycypacyjnym i szkolnym budżetem obywatelskim,
  • wzmocnienie i rozwój aktywności społeczno-obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie kompetencji w zakresie działań obywatelskich i społecznych,
  • promowanie innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • inspirowanie do podjęcia działań na rzecz szkoły,
  • rozwijanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, finansów i planowania.

Być współdecydującym obywatelem

Szkolny budżet partycypacyjny to przykład edukacji obywatelskiej. Pokazuje młodym ludziom, że mogą mieć realny wpływ na najbliższe otoczenie – proponować swoje pomysły, przekonywać do nich innych, wnioskować, planować i realizować. 

Projekt został przygotowany przez Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, które działa w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych.

Po zrealizowaniu zajęć edukacyjnych zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Pobierz Scenariusz lekcji dla nauczycieli klas VII-VIII szkół podstawowych

Pobierz Formularz zgłoszeniowy projektu do szkolnego budżetu obywatelskiego

NASZE BADANIA