Prezentacja wyników projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych"

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na spotkania w sprawie rekomendacji dot. podnoszenia umiejętności podstawowych osób dorosłych.

W projekcie "Szansa" przetestowano 31 modeli, które miały na celu podniesienie umiejętności podstawowych (rozumienia i przetwarzania informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych) osób dorosłych w trzech krokach:

  • diagnozy;
  • wsparcia edukacyjnego;
  • walidacji efektów uczenia się.

Działaniom edukacyjnym towarzyszyła oferta wsparcia doradczego. Modele były realizowane na terenie całej Polski m.in. przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Skierowano je do 7 grup docelowych: pracowników zakładów pracy (w szczególności MŚP), osób bez pracy, osób z obszarów defaworyzowanych, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z niepełnosprawnością sensoryczną lub fizyczną oraz cudzoziemców. Wzięło w nich udział prawie 2 tys. uczestników. 

Ostateczne rekomendacje zostaną przedstawione stronie rządowej oraz przedstawicielom jednostek samorządowych, które będą odpowiedzialne za prowadzenie działań w tym zakresie w najbliższych latach.      

Spotkania konsultacyjne w Warszawie. Dwa terminy

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zapraszają na spotkania konsultacyjne skierowane są do ekspertów administracji publicznej, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych oraz innych osób posiadających wiedzę z zakresu edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, umiejętności podstawowych i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Odbędą się w dwóch terminach: 14 i 20 października 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkań, który jest dostępny tutaj. Potem wystarczy wybrać datę oraz miejsce i zarejestrować się na wydarzenie: 

14 października 2022 r. I Warszawa I GOLDEN FLOOR EUROCENTRUM (Al. Jerozolimskie 134)

20 października 2022 r. I Warszawa I Centrum Konferencyjne OGRODOWA 58